Merhaba, bugün 26 Eylül 2023 Salı
Çağrı Merkezi(0850) 440 09 59
MENÜ
Muhtarlık İşleri Müdürü
  İlker Sungur
 

0850 440 09 59 – 0880

  i.sungur@marmaraereglisi.bel.tr
  muhtarlikisleri@marmaraereglisi.bel.tr

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Görevleri

Madde 7 – Muhtralık İşleri Müdürlüğü, ilgili mevzuat çerçevesinde aşağıdaki görevleri yapar;

a. Belediye ile muhtarlıklar arasındaki iletişimin kuvvetli ve hizmetlerin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla muhtarlıklara ait bilgileri kayıt altına almak,

b. Belediye sorumluluk ve yetki alanında bulunan muhtarlardan Muhtar Bilgi Sistemi aracılığıyla elektronik ortamda gelen başvurular (şikayet, istek, ihbar görüş ve öneri) almak, ilgili birimlere iletmek, başvuruların yerine getirilip getirilmediğini takip etmek,

c. Muhtarlardan gelen başvurulara 15 gün içerisinde MBS üzerinden cevap vermek, ayrıca muhtarların tanımlanmış mail adreslerine elektronik posta ile bu cevabı bildirmek,

d. Muhtarlardan gelen başvurulardan, yerine getirilenlerin ve yerine getirilmeyenlerin gerekçesini sisteme işlemek,

e. İçişleri Bakanlığına sunulmak üzere mevcut başvuruları sistem üzerinden üçer aylık dönemler sonunda raporlamak; toplam talep sayısı, olumlu ve olumsuz cevap sayısı ile yerine getirilemeyen taleplerin gerekçesini, belediye başkan yardımcısının bilgisi dahilinde sisteme işlemek,

f. Başkanlık makamı ile muhtarlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

g. Başkanın muhtarlarla ilgili sözlü talimatlarını ilgili birimlere ulaştırmak, takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak,

h. Muhtarlarla ilgili başkanlığa intikal eden sözlü ve yazılı dilek, şikayet, öneri vb. konuların izlenmesi ile sonuçların ilgililere en kısa zamanda iletilmesini sağlamak,

i. yürüttüğü işler ile ilgili düzenli olarak veri toplamak, değerlendirmek, rapor hazırlamak ve bu doğrultuda uygulanan sistemlerin yönetilmesine yönelik iş ve işlemleri yürütmek,

j. Sorumluluğu altındaki işler ile ilgili mal ve hizmet alımları için kamu ihale mevzuatına göre gerekli çalışmaları yürütmek, bu kapsamda teknik ve idari şartnamelerin hazırlanmasını sağlamak,

k. İhale ile yaptırılan işlerin kontrol ve denetiminin yapılmasını sağlamak ve aylık hak edişlerini onaylamak,

l. Müdürlük bünyesi kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerin uygulama adımlarını ve işlem süreçlerini belirlemek, iş akış şemalarını hazırlamak,

m. Yürüttüğü faaliyetler sırasında Belediye Müdürlükleri ve diğer kurum ve kuruluşlarla etkin ve verimli bir işbirliği içinde çalışmalarını yürütmek,

n. Kanunlar, tüzükler ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak,

o. Belediye Başkanı veya bağlı Başkan Yardımcısının verdiği diğer görevleri yapmak.

İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikamızı ve Aydınlatma Metnini inceleyebilirsiniz.