Merhaba, bugün 14 Temmuz 2024 Pazar
Çağrı Merkezi(0850) 440 09 59
MENÜ

         

 

Tarih:04.02.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:21

Konu : HUKUK KOMİSYONUNA VE GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONUNA ÜYE SEÇİMİ

Karar Özeti: Hukuk Komisyonuna ve Gençlik ve Spor Komisyonuna Suat SARI’ nın seçilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Tarih:04.02.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:22

Konu : 2021 MALİ YILINDA TATBİK EDİLMEK ÜZERE HAZIRLANAN TARİFELERDE NİKAH İŞLEMLERİ KISMINDA GÜNCELLEME YAPILMASI

Karar Özeti: 03.12.2020 tarih ve 145 nolu 2021 yılında tatbik edilmek üzere hazırlanan tarifedeki NİKÂH İŞLEMİ ÜCRETLERİ kısmındaki izin belgesi ile müracaat edilen kısmın, ilçe dışından müracaat edilen şeklinde güncellenmesine Meclisimizce oybirliğiyle karar verildi.

 

Tarih:04.02.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:23

Konu :ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ARAÇ BEDELİ KARŞILANACAK OLAN 1 ADET ÇÖP TOPLAMA ARACI ALIMI

Karar Özeti: Çöp toplama aracının (büyük) masrafları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından karşılanmak üzere, 237 Sayılı Taşıt Kanunun 10. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince Belediyemize tahsisine (haczedilmemesi için) Meclisimizce oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Tarih:04.02.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:24

Konu : İMAR KOMİSYON KARARI

KAT İRTİFAKLI PARSELLERDE YAPI KAYIT BELGESİ ALINMIŞ PARSELLERDE RUHSATSIZ İNŞAAT FALİYETLERİNİN TESPİTİ

Karar Özeti: 23.01.2021 tarihinde yayımlanan ve 31373 sayılı Resmi Gazetede Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 54. Ve 55. Maddelerine ilaveler yapılmıştır. Kurumumuzca bu hususta yapılan yeniden ruhsat müracaatları değerlendirmeye alınacağı anlaşıldığından konuya ilişkin tespit yapılmasına gerek kalmadığına karar verildiğinden; İmar Komisyon Kararının kabulüne Meclisimizce oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

Tarih:04.02.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:25

Konu : İMAR KOMİSYON KARARI

SULTANKÖY MAH. 92 ADA 11, 12, 13, 14, 15, VE 16 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Karar Özeti: 29.01.2021 tarihli İmar Komisyonunun; Nazım İmar Planı değişikliği teklifinde kaldırılması önerilen Park alanının yakın çevrede kuzeyde bulunan imar adalarının uç kısmına yerleştirilerek düzenlenmesi kaydıyla uygun olduğuna kararının reddine çalışmalarının devamına   Meclisimizce oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

 

Tarih:04.02.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:26

Konu : İMAR KOMİSYON KARARI

SULTANKÖY MAH. 88 ADA1, 89 ADA 1 VE 2, 90 ADA 1 VE 2 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Karar Özeti:29.01.2021 tarihli İmar Komisyonunun; Nazım İmar Planı değişikliği teklifinde kaldırılması önerilen park alanının kuzeyde bulunan alana taşınması kaydıyla uygun olduğuna kararının reddine çalışmalarının devamına Meclisimizce oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

 

Tarih:04.02.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:27

Konu : İMAR KOMİSYON KARARI

ÇEŞMELİ MAHALLESİ MERA YAPMA TALEBİ

Karar Özeti: 29.01.2021 tarihli İmar Komisyonunun;  Parseller her ne kadar Kurumumuz mülkiyetinde olsa dahi Kurumumuzun söz konusu parselleri vatandaşların ortak menfaatine kullanma sorumluluğu bulunmaktadır. Arazilerin kullanım hakkı öncelikle Çeşmeli Mahallesi sakinlerine aitdir. Arazilerin Çeşmeli Mahallesinde hayvancılık ile iştigal eden vatandaşlarca otlakıye alanı olarak kullanılmasında bir sakınca bulunmamaktadır. Ancak yakın zamanda planlanan tarımsal kalkınma kooperatiflerince taşınmazların farklı amaçla değerlendirilmesi talepleri olabileceğinden mera vasfına dönüştürülme talebinin uygun olmadığı kararı Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

Tarih:04.02.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:28

Konu : İMAR KOMİSYON KARARI

MARMARAEREĞLİSİ HUDUTLARI DAHİLİNDE TÜM İSİMSİZ PARK ALANLARINA İSİM VERİLMESİ

Karar Özeti: 02.02.2021 tarihli İmar Komisyonunun; Parklara verilecek isimlerin park adları belirlenmiştir. Hangi parka hangi isim verileceği konusunda çalışmaların devamına kararı Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

 

Tarih:04.02.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:29

Konu : İMAR KOMİSYON KARARI

MARMARAEREĞLİSİ MAHALLESİ 264 ADA 1 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZDAKİ OTOGAR ALANI PLAN DEĞİŞİKLİĞİ KONUSUNUN GÖRÜŞÜLMESİ

Karar Özeti: 02.02.2021 tarihli İmar Komisyonunun; Çalışmalarının devamına kararı Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

 

Tarih:04.02.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:30

Konu : İMAR KOMİSYON KARARI

YENİÇİFTLİK MAH. 3.DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANINI KAPSAYAN 1/5000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI

Karar Özeti:  02.02.2021 tarihli İmar Komisyonunun; Yeniçiftlik Mah. 3. Derece Arkeolojik sit alanı için hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının uygun olduğuna Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin görüşü ile birlikte Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmesine kararının reddine çalışmalarının devamına Meclisimizce oyçokluğuyla karar verilmiştir.

 

Tarih:04.02.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:31

Konu :BOŞ KADRO DERECE DEĞİŞİKLİĞİ

Karar Özeti: 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Mad. (ı) bendi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliği 11. Maddesine istinaden 4.dereceli Boş İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü kadrosunun kaldırılarak 1. Dereceli İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü kadrosunun alınmasına Meclisimizce oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

Tarih:04.02.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:32

Konu : YENİÇİFTLİK VE ÇEŞMELİ MAHALLELERİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULMA İMAR PLANI

Karar Özeti: Yeniçiftlik ve Çeşmeli Mahalleri 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı konusunun İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikamızı ve Aydınlatma Metnini inceleyebilirsiniz.