Merhaba, bugün 14 Temmuz 2024 Pazar
Çağrı Merkezi(0850) 440 09 59
MENÜ

                             

 

Tarih:07.01.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:1

Konu : DENETİM KOMİSYONUNA ÜYE SEÇİMİ

Karar Özeti:

     5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi gereğince Denetim Komisyonunun yapılan açık oylama sonucu 5 kişiden oluşturulmasına Meclisimizce oyçokluğuyla karar verilmiştir. Denetim Komisyonu Üyesi Olarak Muharrem ŞEN, Gönül YILMAZ, Erol YILMAZ, Serdar ÇOLPAN, Hatice ALTAY seçilmişlerdir.

 

Tarih:07.01.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:2

Konu : MECLİS ÜYESİ HUZUR HAKKI

Karar Özeti: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. Mad. Gereğince Meclis üyesi huzur hakkının üst sınırdan ödenmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Tarih:07.01.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:3

Konu : MECLİSİN TATİLE GİRMESİ

Karar Özeti: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereği 2021 yılında Ağustos ayının tatil olmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Tarih:07.01.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:4

Konu : ZABITA MEMURU FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ

Karar Özeti: Zabıta Müdürlüğü bünyesinde çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç) görevlerinin niteliği gereği 01.01.2021 tarihinden geçerli olmak üzere aylık brüt 594,00 TL olarak fazla mesai ücreti verilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

Tarih:07.01.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:5

Konu : KADRO İPTAL-İHDAS MÜDÜRLÜK KURULUŞU, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Karar Özeti: 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/l bendi gereği Genel İdari Hizmetler Sınıfındaki Strateji Gel. Müdürlüğünün iptal edilerek yerine Plan ve Proje Müdürlüğünün ihdasına ve Plan ve Proje Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:07.01.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:6

Konu : GÜVENLİK BİRİMİ OLUŞTURULMASI-ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

Karar Özeti:5393 Sayılı Belediye Kanunun 48. Maddesine istinaden Zabıta Müdürlüğü bünyesinde Güvenlik Birimi açılmasına ve Özel Güvenlik Hizmetleri Yönetmeliğinin kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:07.01.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:7

Konu : TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI

Karar Özeti: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince Yazı İşleri Müdürlüğü Hukuk Biriminde 1 Avukatın net 5.485.39 TL. ücretle, Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünde 1 İnşaat Mühendisinin net 5.336,06 TL. ücretle, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde 1 Jeoloji Mühendisinin net  4.747,40 TL, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde 1 Veterinerin net 4.449,43 TL. ücretle, çalıştırılmalarına Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:07.01.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:8

Konu : KISMİ ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI

Karar Özeti: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Mad. Gereğince Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde 1 Mimarın net 2,373.66 TL  ücretle çalıştırılmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

Tarih:07.01.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:9

Konu : OTOGAR ALANI PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

Karar Özeti: İlçemiz Marmaraereğlisi Mah. 264 ada 1 parsel numaralı taşınmazdaki Otogar Alanı Plan Değişikliği konusunun İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:07.01.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:10

Konu : SULTANKÖY MAH. 92 ADA NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Karar Özeti: Sultanköy mahallesi 92 ada Nazım İmar Planı Değişikliği konusunun İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Tarih:07.01.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:11

Konu : SULTANKÖY MAH. 88 ADA 1, 89 ADA 1 VE 2, 90 ADA 1 VE 2 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Karar Özeti: İlçemiz Sultanköy Mah. 88/1, 89/1, 89/2, 90/1 ve 90/2   parsel nolu taşınmazlara ilişkin Nazım İmar Planı Değişikliğinin İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Tarih:07.01.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:12

Konu : YENİÇİFTLİK MAH. 3.DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANINI KAPSAYAN 1/5000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI

Karar Özeti: Yeniçiftlik Mah. 3.derece Arkeolojik Sit Alanını KAPSAYAN 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı konusunun İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

Tarih:07.01.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:13

Konu : İMAR KOMİSYON KARARI(Marmaraereğlisi İlçesi, Sultanköy, Dereağzı, Yeniçiftlik ve Çeşmeli Mahallelerinde tesisi edilecek trafoların isabet ettiği sahalar için 1/1000 ölçekli uygulama imar planı)

Karar Özeti: Marmaraereğlisi İlçesi, Sultanköy, Dereağzı, Yeniçiftlik ve Çeşmeli Mahallelerinde tesisi edilecek trafoların isabet ettiği sahalar için 1/1000 ölçekli uygulama imar planı konulu İmar Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliğiyle karar verildi.

 

Tarih:07.01.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:14

Konu : İMAR KOMİSYON KARARI (Muharrem ŞEN’in 03.12.2020 tarihli önergesinde belirtilen yapı kayıt belgesi alınmamış kat irtifaklı parseller)

Karar Özeti: Yapı Kayıt Belgesi alınmamış kat irtifaklı parseller konulu İmar Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:07.01.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:15

Konu : İMAR KOMİSYON KARARI (Kat İrtifaklı Parsellerde Yapı Kayıt Belgesi Alınmış Parsellere Ruhsatsız İnşaat Faaliyetlerinin Tespiti)

Karar Özeti: Kat İrtifaklı Parsellerde Yapı Kayıt Belgesi Alınmış Parsellere Ruhsatsız İnşaat Faaliyetlerinin Tespiti konulu İmar Komisyon Kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Tarih:07.01.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:16

Konu : İMAR KOMİSYON KARARI (Marmaraereğlisi Hudutları İçerisinde Bulunan Tüm İsimsiz Park Alanlarına İsim Verilmesi.)

Karar Özeti: Marmaraereğlisi hudutları içerisinde bulunan tüm isimsiz park alanlarına isim verilmesi konulu İmar Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

Tarih:07.01.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:17

Konu : İMAR KOMİSYON VE PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON KARARI (Perinthos Antik Kenti Çalışmaları)

Karar Özeti: Perinthos Antik Kenti çalışması konulu İmar Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyon kararlarının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Tarih:07.01.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:18

Konu : MARMARAEREĞLİSİ 259 ADA 3 PARSEL NOLU TAŞINMAZIN TAHSİSİ

Karar Özeti: Marmaraereğlisi 259 ada 3 parsel nolu taşınmazın tahsisi konusunun İmar Komisyonuna ve Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:07.01.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:19

Konu : ÇEŞMELİ MAHALLESİ MERA YAPMA TALEBİ

Karar Özeti: Çeşmeli Mah. sınırların da yer alan mülkiyeti Belediyemize ait 207 ada 8 parselde tarla vasıflı taşınmazların vasfının mera yapma talebi konusunun İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Tarih:07.01.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 2

Karar No:20

Konu :İMAR KOMİSYONU VE PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON KARARI (Marmaraereğlisi 259 ada 3 parsel nolu taşınmazın tahsisi)

Karar Özeti: Marmaraereğlisi 259 ada 3 parsel nolu taşınmazın Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne tahsisi konulu İmar Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyon kararlarının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

 

İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikamızı ve Aydınlatma Metnini inceleyebilirsiniz.