Merhaba, bugün 14 Temmuz 2024 Pazar
Çağrı Merkezi(0850) 440 09 59
MENÜ

Tarih:06.10.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:157

Konu : DOLU KADRO DERECE DEĞİŞİKLİĞİ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkan V. Gönül YILMAZ  5.dereceli dolu Zabıta Memuru kadrosunun kaldırılarak yerine 3. Dereceli Zabıta Memuru kadrosunun alınmasını oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Mad. (l) bendi gereği, ekte bulunan dolu memur kadro değişiklik cetvelinin kabulüne  Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:06.10.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:158

Konu : 2023 MALİ YILI BÜTÇESİ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkan V. Gönül YILMAZ  2023 Mali Yılı Bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda 2023 Mali Yılı Bütçesinin Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Tarih:06.10.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:159

Konu : KARDEŞ ŞEHİR(ROMA/İTALYA-SCHEGGİNO BELEDİYESİ)

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkan V. Gönül YILMAZ İtalya/Roma Scheggino Belediyesi ile kardeş şehir olunmasını oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda İtalya/Roma Scheggino Belediyesi ile kardeş şehir olunması Eren DOĞAN, Doğan ÖZMAN, Erol YILMAZ, Serdar ÇOLPAN, Muammer ŞEN, Mustafa DEMİR, Atakan ÖZTÜRK, Suat SARI ve Hatice ALTAY’ın Red oylarına karşılık Meclisimizce oyçokluğu ile red edilmiştir.

 

Tarih:06.10.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:160

Konu : 400/154 KV RUMELİ TM İRTİBATLARI HAKKINDA KURUM GÖRÜŞÜ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkan V. Gönül YILMAZ 400/154 Kv Rumeli TM İrtibatları Hakkında kurum görüşü konusunun İmar Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda konunun İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:06.10.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:161

Konu : 150 KV RUMELİ-ÇANTA RES-KINALI ENERJİ İLETİM HATTI GÜZERGAHI HAKKINDA KURUM GÖRÜŞÜ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkan V. Gönül YILMAZ 150 Kv Rumeli-Çanta Res-Kınalı Enerji İletim Hattı Güzergahı Hakkında Kurum Görüşü konusunun İmar Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda konunun İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:06.10.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:162

Konu : 154 KV RUMELİ-VELİMEŞE ENERJİ İLETİM HATTI

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkan V. Gönül YILMAZ 154 Kv Rumeli-Velimeşe Enerji İletim Hattı Hakkında Kurum Görüşü konusunun İmar Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda konunun İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:06.10.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:163

Konu : TÜRKMENLİ MAHALLESİ KIRSAL YERLEŞİK ALAN SINIRININ YENIDEN BELİRLENMESİ TALEBİ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkan V. Gönül YILMAZ 12. Gündem maddesi olan “Yakuplu ve Çeşmeli Mahallelerinde de söz konusu parsellerin köy içi statüsündeki şartlara uygun hale getirilmesi” konusunun 7. Gündem maddesi ile birleştirilerek görüşülmesini oylamaya sundu. Meclisimizce oybirliği ile kabul edildi. Meclis  Başkan V. Gönül YILMAZ 7.gündem maddesini ve birleşen 12. Gündem maddesinin İmar Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda konunun İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:06.10.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:164

Konu : MARMARAEREĞLİSİ 6034 PARSELDEKİ TERK’ E İLİŞKİN TALEP

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkan V. Gönül YILMAZ Marmaraereğlisi 6034 Parseldeki Terk’e İlişkin Talep konusunun İmar Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda konunun İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:06.10.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:165

Konu : ARAŞTIRMA KOMİSYONU RAPORU

YENİÇİFTLİK VE ÇEŞMELİ MAHALLELERİNİ KAPSAYAN 1/1000 ÖLÇEKLİ  REVİZYON İMAR PLANINA İLİŞKİN ARAŞTIRMA KONUSU

Karar Özeti: Meclis üyeleri tarafından yapılan müzakereler neticesinde, Araştırma komisyon raporu ve eklerinin grup başkanlarına verilmesine, gruplarda yapılacak değerlendirmeler neticesinde, 20 Ekim 2022 tarihinde konunun  görüşülmesine Fehmi DUMAN’ın ret oyuna karşılık Meclisimizce oyçokluğuyla  karar verildi.

 

Tarih:06.10.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:166

Konu : İMAR KOMİSYON KARARI

SULTANKÖY MAHALLESİ 1981 VE 1982 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARDA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Karar Özeti: Yapılan incelemeler sonucunda, talep konusu alana ilişkin olarak tapu tahsis belgelerinin ve muhtarlık senetlerinin alınarak hak sahibi olunduğu ancak tapu işlemlerinin tamamlanmadığı ve bu sebeple tapunun çıkarılamayarak mağduriyet yaşandığı anlaşılmıştır. Alanın, 10.01.2018 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 20.09.2016 tarihinde onaylanan nazım imar planında park alanı olarak planlandığı görülmüştür. Meri imar planları ve meri mevzuat hükümleri uyarınca park alanının kaydırılabileceği müsait bir alana rastlanmamış, park alanının kaldırılmasının da mümkün olmadığı belirlenmiştir. Bununla birlikte Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca, İlimiz bütününde, nazım imar planı revizyonu çalışması yapıldığı bilinmektedir. Talebin, nazım imar planı revizyonu kapsamında değerlendirilmek üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne yapılmasının, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nce nazım imar planı revizyonu çalışması sürecinde düzeltilmesi ve kesinleşmesinden sonra Belediyemize başvuru yapılmasının gerektiğine komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. Meclis  Başkan V. Gönül YILMAZ İmar Komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda İmar Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.


Tarih
:06.10.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:167

Konu : İMAR KOMİSYON KARARI

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN 400 KV (DELİKLİKAYA-TEKİRDAĞ DGKÇSA) BRŞ. N. YÜZER SANTRAL T BAĞLANTI HATTI KURUM GÖRÜŞÜ

Karar Özeti: Yapılan incelemeler sonucunda, teklifin İlçemizin kara ve deniz tarafını etkilediği anlaşılmaktadır. Talep dosyasında sadece güzergaha ait bilgilendirme bulunduğu, denizde nasıl bir tesis bulunacağı, bu tesise ne büyüklükte gemilerin ne kadar süreyle yanaşacağı ve çevreye etkilerinin nasıl olacağına dair açıklamalar yer almamaktadır. Ayrıca denize çıkılan noktanın etrafında çeşitli firmalara ait akaryakıt ve kimyasal madde nakli yapılan dolfen ve şamandıralar yer aldığından, gerekli analiz çalışmalarının yaptırılmadan bu konumun seçilmesi uygun bulunmamaktadır. Söz konusu güzergâhın kara tarafın da ise imarlı ve çoğunlukla konut alanı olarak planlanmış alanlardan geçtiğinden, mülklerin tasarruf haklarına kısıtlamalar oluşturacağı öngörülmektedir. Açıklanan nedenlerle talep edilen enerji nakil hattının ve yüzer santral bağlantı noktasının uygun olmadığına komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. Meclis  Başkan V. Gönül YILMAZ İmar Komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda İmar Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:06.10.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:168

Konu : İMAR KOMİSYON KARARI

YENİÇİFTLİK MAHALLESİ 3108 PARSELE İLİŞKİN ASKI İTİRAZI Mühyettin EDİZ

Karar Özeti: Yapılan incelemeler sonucunda, itiraz konusu yol sebebiyle, 18. Madde imar uygulamasından kaynaklı civarda yer alan diğer imar uygulaması görmemiş taşınmazlara da ilave terkler çıkacağı anlaşılmıştır. Bu nedenle itiraz konusu, 8557 parselden 8423 parsel istikametine devam edip 8558 ve 3108 parsellerin üstünden geçen yolun kaldırılarak konut alanına dönüştürülmesi suretiyle itirazın kabulüne komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. Meclis  Başkan V. Gönül YILMAZ İmar Komisyon kararının reddini çalışmalarının devamını oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda Suat SARI’ nın çelimser oyuna karşılık İmar Komisyon kararının reddini çalışmalarının devamına Meclisimizce oyçokluğu  ile karar verildi. (5393 Say. Bel. Kan. 27. Mad. Gereği İdris ALTUN oylamaya katılmadı

 

Tarih:06.10.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:169

Konu : İMAR KOMİSYON KARARI

YENİÇİFTLİK MAHALLESİ 3108 PARSELE İLİŞKİN ASKI İTİRAZI Mehmet DEĞİRMANCI

Karar Özeti: Yapılan incelemeler sonucunda, itiraz konusu yol sebebiyle, 18. Madde imar uygulamasından kaynaklı civarda yer alan diğer imar uygulaması görmemiş taşınmazlara da ilave terkler çıkacağı anlaşılmıştır. Bu nedenle itiraz konusu, 8557 parselden 8423 parsel istikametine devam edip 8558 ve 3108 parsellerin üstünden geçen yolun kaldırılarak konut alanına dönüştürülmesi suretiyle itirazın kabulüne komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. Meclis  Başkan V. Gönül YILMAZ İmar Komisyon kararının reddini çalışmalarının devamını oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda Suat SARI’ nın çelimser oyuna karşılık İmar Komisyon kararının reddini çalışmalarının devamına Meclisimizce oyçokluğu  ile karar verildi. (5393 Say. Bel. Kan. 27. Mad. Gereği İdris ALTUN oylamaya katılmadı.)

 

Tarih:06.10.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:170

Konu : İMAR KOMİSYON KARARI

YENİÇİFTLİK MAHALLESİ 234 ADA 1 VE 2 PARSELE İLİŞKİN TALEP (OTEL ALANININ KONUT ALANINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ)

Karar Özeti: Yapılan incelemeler sonucunda çalışmaların devamına komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. Meclis  Başkan V. Gönül YILMAZ İmar Komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda İmar Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:06.10.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:171

Konu : İMAR KOMİSYON KARARI

YENİÇİFTLİK MAHALLESİ 2517 PARSELİN OTEL ALANINDAN KONUT ALANINA ÇEVRİLMESİNE İLİŞKİN PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

Karar Özeti: Yapılan incelemeler sonucunda çalışmaların devamına komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. Meclis  Başkan V. Gönül YILMAZ İmar Komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda İmar Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:06.10.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:172

Konu : İMAR KOMİSYON KARARI

7144, 7145, 7146 ve 7147 PARSELLERİN YAPILANMA KOŞULU HK.

Karar Özeti: Yapılan incelemeler sonucunda, talep konusu taşınmazların 1989 yılı onaylı eski imar planında TAKS değerinin beyan edildiği şekilde 0.40 değil 0.20 olduğu belirlenmiştir. Yapılan arşiv taramasında söz konusu taşınmazlara ilişkin herhangi bir imar planı değişikliğine de rastlanmamıştır. Yapılan tespitler doğrultusunda herhangi bir mağduriyet yaşanmadığı belirlendiğinden talebin reddine komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. Meclis  Başkan V. Gönül YILMAZ İmar Komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda İmar Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:06.10.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:173

Konu : DEREAĞZI MAH. 6589 PARSEL İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkan V. Gönül YILMAZ konunun İmar Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda konunun İmar Komisyonuna havalesine  Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:06.10.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:174

Konu : PLAN NOTU DEĞİŞİKLİK TALEBİ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkan V. Gönül YILMAZ konunun İmar Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda konunun İmar Komisyonuna havalesine  Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:20.10.2022

Birleşim No:2/ Oturum: 1

Karar No:175

Konu : PLAN BÜTÇE KOMİSYON KARARI

2023 MALİ YILI BÜTÇESİ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA yansıda görüldüğü gibi 2023 Mali Yılı Gelir Bütçesinin kabulünü oylama sundu.Yapılan açık oylama sonucunda 2023 Mali Yılı Gelir Bütçesinin kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi. Meclis  Başkanı Hikmet ATA yansıda görüldüğü gibi 2023 Mali Yılı Gider Bütçesinin kabulünü oylama sundu.Yapılan açık oylama sonucunda 2023 Mali Yılı Gider Bütçesinin kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi. 2023 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi Mali Hizmetler Müdürlüğü personeli Yasemin SOYLU tarafından okundu. Meclis Başkanı Hikmet ATA 2023 Mali Yılı Bütçe Kararnamesinin kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda Meclisimizce oybirliği ile kabul edildi.

 

Tarih:20.10.2022

Birleşim No:2/ Oturum: 1

Karar No:176

Konu : ARAŞTIRMA KOMİSYONU

YENİÇİFTLİK VE ÇEŞMELİ MAHALLELERİNİ KAPSAYAN 1/1000 ÖLÇEKLİ  REVİZYON İMAR PLANINA İLİŞKİN ARAŞTIRMA KONUSU

Karar Özeti: Yapılan müzakereler neticesinde çalışmaların devamına bir sonraki toplantıda konunun tekrar görüşülmesine karar verildi. Meclis Başkanı Hikmet ATA grupların çalışmalarını yaparak konunu bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesini oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda Meclisimizce oybirliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikamızı ve Aydınlatma Metnini inceleyebilirsiniz.