Merhaba, bugün 17 Haziran 2024 Pazartesi
Çağrı Merkezi(0850) 440 09 59
MENÜ

                                      

 

Tarih:06.02.2020

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:18

Konu : Denetim Komisyonuna Üye Seçimi.

Karar Özeti:

     Gündemin bu maddesi Denetim Komisyonuna 1 üye seçilmesi hususudur. Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 31.01.2020 tarih ve 869 sayılı yazıları ile ilgili olarak Meclis Başkanı Hikmet ATA açıklamalarda bulundu. ‘’ Denetim Komisyon üyesi İdris ALTUN’un, işleri nedeni ile uzun süreli olarak Yurtdışında bulunacağından, Denetim Komisyonunu üyeliğinden istifa ettiğini belirtti ‘’ AK Parti Gurup Başkan Vekili Meclis Üyesi Fehmi DUMAN, Denetim Komisyonuna üye olarak Bahattin ÇAVDAR’ı önerdi.

            5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi gereği seçim gizli oy ile yapılacağından, Denetim komisyon üyeliği pusuluları üyelere dağıtıldı. Dağıtılan oy pusuluları toplanan oy pusulaları katip üyeler tarafından sayıldı toplam 15 oy olduğu görüldü. Yapılan sayım sonucu Bahattin ÇAVDAR’ a 15 oy verildiği görüldü. Denetim Komisyonu Üyesi olarak Bahattin ÇAVDAR seçildi.

 

 

Tarih:06.02.2020

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:19

Konu : Meclisin 1 ay tatil kararı

Karar Özeti:

Gündemin bu maddesi Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 31.01.2020 tarih ve 870 sayılı Meclisin 1 ay tat,l kararının görüşülmesi hususudur. Meclis Başkanı Hikmet ATA, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığının da Ağustos ayı olması nedeniyle, 1 Aylık tatilin Ağustos ayı olması için öneride bulundu.

Meclis Başkanı Hikmet ATA, sözlü önerisi olan Ağustos-2020 ayını oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucu; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. Maddesi gereğince, 2020 yılında 1 aylık tatilin Ağustos ayı olarak belirlenmesine Meclisimizce oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Tarih:06.02.2020

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:20

Konu : İlçemiz Bahçelievler Mahallesinde sokak ismi değişikliği

Karar Özeti:

     Gündemin bu maddesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.12.2019 tarih ve 5571 sayılı yazıları ile İlçemiz Bahçelievler Mahallesinde sokak ismi değişikliğinin görüşülmesi hususudur. Mimar Harun ÇALIŞKAN İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.12.2019 tarih ve 5564 sayılı Oluru okundu. ‘’07.08.2019 tarihli Abdullah CEYLAN’ın dilekçesi ile Belediyemiz Bahçelievler Mahallesinde ekli imar plan örneğinde görülü ÇAVDAR sokağın adını, BEYTULLAH Sokak olarak değiştirilmesi talep edilmiştir.

            Yapılan Müzakereler neticesinde; konunun İmar Komisyonuna havalesine karar verildi. Meclis Başkanı Hikmet ATA, konunun İmar Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucu; İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Tarih:06.02.2020

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:21

Konu :.İhtisas Komisyonlarına havale edilen evrakların görüşülmesi.( Plan ve Bütçe Komisyon toplantı tutanağı ( Hurda araçların satışının görüşülmesi.)

Karar Özeti:

Gündemin bu maddesi Plan ve Bütçe Komisyon kararının görüşülmesi hususudur. 24.01.2020 tarihli Plan ve Bütçe Komisyon kararı, Yazı İşleri Müdürü Hicran PEHLİVAN tarafından okundu. ‘’ Belediye Meclisinin almış olduğu 03.01.2020 tarih ve 9 nolu meclis kararı gereğince Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Belediyemize ait hurda araçların satışı konusu görüşüldüğü; Yapılan müzakereler neticesinde,237 Sayılı Taşıt Kanunun 13. Maddesine istinaden Belediyemize ait ekonomik ömrünü tamamlamış araçların ihale yoluyla satılması için Encümene yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

            Yapılan müzakereler neticesinde; CHP Gurup Başkan Vekili Meclis Üyesi Erol YILMAZ söz aldı. Hurda araç olmaları nedeniyle; Makine Kimya Sanayinden, satış ile ilgili yazı alınması gerektiğini söyledi ve çalışmaların devamını talep etti.

            Meclis Başkanı Hikmet ATA, konuyu oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucu, komisyon kararının ret edilerek, çalışmaların devamına Meclisimizce oybirliğiyle karar verildi.

 


Tarih
:06.02.2020

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:22

Konu : İhtisas Komisyonlarına havale edilen evrakların görüşülmesi. (Belediyemize ait Bahçelievler Mah. 270 ada 3 parselde kayıtlı binanın Tredaş İşletme Şefliği hizmet binası olarak kiraya verilmesi.)

Karar Özeti:

     Gündemin bu maddesi Plan ve Bütçe komisyon kararı ve İmar Komisyon kararının görüşülmesi hususudur.(Belediyemize ait 270 ada, 3 parselde kayıtlı binanın Marmaraereğlisi Tredaş İşletme Şefliği hizmet binası olarak kiraya verilmesi)

            Belediyemiz ait Bahçelievler Mahallesindeki 270 ada, 3 parselde kayıtlı binanın Marmaraereğlisi TREDAŞ İşletme Şefliği Hizmet Binası olarak 5 yıl süreli kiralanmasına Meclisimizce oyçokluğuyla, aylık kira bedelinin 5.000.00 TL+KDV olarak tespit edilerek, Belediye Encümenine yetki verilmesine Meclisimizce oybiliğiyle karar verildi.

 

 

Tarih:06.02.2020

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:23

Konu : İhtisas Komisyonlarına havale edilen evrakların görüşülmesi. İmar komisyon kararı ( Trafo amaçlı İmar Plan Tadilatı- Kamaradere G19b05a3b)

Karar Özeti:

    Gündemin bu maddesi 31.01.2020 tarihli imar komisyon kararının görüşülmesi hususudur. (Kamaradere G19b05a3b) karar Mimar Harun ÇALIŞKAN tarafından okundu. ‘’ Trafo Amaçlı İmar Plan Tadilatı ( Kamaradere Mahallesi  G19b05a3b paftada yer alan park alanı içerisinde önerilen trafo amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin Mekansal  Planlar Yapım Yönetmeliğinin 24. Maddesinin 3.bendi kapsamında nazım imar planı değişikliği gerektirmediği anlaşıldığından uygun olduğuna Komisyonumuzca oybiliğiyle karar verilmiştir.

            Meclis Başkanı Hikmet ATA, imar komisyon kararını oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucu, komisyon kararının 3194 Sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince kabulüne Meclisimizce oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Tarih:06.02.2020

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:24

Konu : İhtisas Komisyonlarına havale edilen evrakların görüşülmesi. İmar komisyon kararı (Trafo amaçlı İmar Plan Tadilatı- Yeniçiftlik 51L-IIIa )

Karar Özeti:

     Gündemin bu maddesi 31.01.2020 tarihli imar komisyon kararının görüşülmesi hususudur. ( Yeniçiftlik 51L-IIIa) karar Mimar Harun ÇALIŞKAN tarafından okundu. ‘’Trafo Amaçlı İmar Plan tadilatı ( Yeniçiftlik 51 L-IIIa), yapılan görüşmeler neticesinde, Belediyemiz hudutları dahilinde Yeniçiftlik Mahallesi 51L-IIIa paftada yer alan park alanı içerisinde önerilen trafo amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin Mekansal Planlar Yapı Yönetmeliğinin 24. Maddesinin 3. Bende kapsamında nazım imar planı değişikliği gerektirmediği anlaşıldığından uygun olduğuna Komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.’’

            Meclis Başkanı Hikmet ATA, imar komisyon kararını oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucu, komisyon kararının 3194 Sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince kabulüne Meclisimizce oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Tarih:06.02.2020

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:25

Konu : İhtisas Komisyonlarına havale edilen evrakların görüşülmesi. İmar komisyon kararı ( Trafo amaçlı İmar Plan Tadilatı- Yeniçiftlik 50L-IIc)

Karar Özeti:

     Gündemin bu maddesi 31.01.2020 tarihli imar komisyon kararının görüşülmesi hususudur. ( Yeniçiftlik 50L-IIc) karar Mimar Harun ÇALIŞKAN tarafından okundu. ‘’Trafo Amaçlı İmar Plan tadilatı ( Yeniçiftlik 50 L-IIc), yapılan görüşmeler neticesinde, Belediyemiz hudutları dahilinde Yeniçiftlik Mahallesi 50L-IIc paftada yer alan park alanı içerisinde önerilen trafo amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin Mekansal Planlar Yapı Yönetmeliğinin 24. Maddesinin 3. Bende kapsamında nazım imar planı değişikliği gerektirmediği anlaşıldığından uygun olduğuna Komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.’’

            Meclis Başkanı Hikmet ATA, imar komisyon kararını oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucu, komisyon kararının 3194 Sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince kabulüne Meclisimizce oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Tarih:06.02.2020

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:26

Konu : İhtisas Komisyonlarına havale edilen evrakların görüşülmesi. İmar komisyon kararı ( Trafo amaçlı İmar Plan Tadilatı- Dereağzı G19b04a3d)

 

Karar Özeti:

     Gündemin bu maddesi 31.01.2020 tarihli imar komisyon kararının görüşülmesi hususudur. ( Dereağzı G19b04a3d) karar Mimar Harun ÇALIŞKAN tarafından okundu. ‘’Trafo Amaçlı İmar Plan tadilatı ( Dereağzı G19b04a3d), yapılan görüşmeler neticesinde, Belediyemiz hudutları dahilinde Dereağzı G19b04a3d paftada yer alan park alanı içerisinde önerilen trafo amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin Mekansal Planlar Yapı Yönetmeliğinin 24. Maddesinin 3. Bende kapsamında nazım imar planı değişikliği gerektirmediği anlaşıldığından uygun olduğuna Komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.’’

            Meclis Başkanı Hikmet ATA, imar komisyon kararını oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucu, komisyon kararının 3194 Sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince kabulüne Meclisimizce oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Tarih:06.02.2020

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:27

Konu : İhtisas Komisyonlarına havale edilen evrakların görüşülmesi. İmar komisyon kararı ( Trafo amaçlı İmar Plan Tadilatı- Dereağzı G19b03b3d)

Karar Özeti:

     Gündemin bu maddesi 31.01.2020 tarihli imar komisyon kararının görüşülmesi hususudur. ( Dereağzı G19b03b3d) karar Mimar Harun ÇALIŞKAN tarafından okundu. ‘’Trafo Amaçlı İmar Plan tadilatı ( Dereağzı G19b03b3d), yapılan görüşmeler neticesinde, Belediyemiz hudutları dahilinde Dereağzı G19b03b3d paftada yer alan park alanı içerisinde önerilen trafo amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin Mekansal Planlar Yapı Yönetmeliğinin 24. Maddesinin 3. Bende kapsamında nazım imar planı değişikliği gerektirmediği anlaşıldığından uygun olduğuna Komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.’’

            Meclis Başkanı Hikmet ATA, imar komisyon kararını oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucu, komisyon kararının 3194 Sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince kabulüne Meclisimizce oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 Tarih:06.02.2020

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:28

Konu : İhtisas Komisyonlarına havale edilen evrakların görüşülmesi. İmar komisyon kararı ( Trafo amaçlı İmar Plan Tadilatı- Dereağzı G19b03a3d)

Karar Özeti:

     Gündemin bu maddesi 31.01.2020 tarihli imar komisyon kararının görüşülmesi hususudur. ( Dereağzı G19b03a3d) karar Mimar Harun ÇALIŞKAN tarafından okundu. ‘’Trafo Amaçlı İmar Plan tadilatı (Dereağzı G19b03a3d), yapılan görüşmeler neticesinde, Belediyemiz hudutları dahilinde Dereağzı G19b03a3d paftada yer alan park alanı içerisinde önerilen trafo amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin Mekansal Planlar Yapı Yönetmeliğinin 24. Maddesinin 3. Bende kapsamında nazım imar planı değişikliği gerektirmediği anlaşıldığından uygun olduğuna Komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.’’

            Meclis Başkanı Hikmet ATA, imar komisyon kararını oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucu, komisyon kararının 3194 Sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince kabulüne Meclisimizce oybirliğiyle karar verildi.

 

 

İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikamızı ve Aydınlatma Metnini inceleyebilirsiniz.