Merhaba, bugün 17 Haziran 2024 Pazartesi
Çağrı Merkezi(0850) 440 09 59
MENÜ

Tarih:01.07.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:136

Konu : TEKİRDAĞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN KURUMUMUZA 1 ADET AMBULANSIN SÜRESİZ TAHSİSİ

Karar Özeti: Gündemin bu maddesi; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Hasta Nakil Hizmetleri kapsamında hasta nakil aracı olarak kullanılmak üzere Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğünden, Kurumumuza 1 adet ambulansın tarafımıza süresiz tahsisinin görüşülmesi hususudur. Yapılan açık oylama sonucu hibe olarak kabulüne oybirliği ile kabul edildi.

 

Tarih:01.07.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:137

Konu : BİLİRKİŞİ SEÇİMLERİ (Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Bahçelievler-Ceditalipaşa-Dereağzı-Kamaradere-Mustafa Kemal Paşa-Sultanköy-Yakuplu ve Türkmenli Mahalleleri)

Karar Özeti: Gündemin bu maddesi; Tekirdağ Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 1568268 sayılı yazısına istinaden 5304 sayılı kanunla değişik 3402 sayılı kanın hükümlerince yapılacak bütün kadastro işlemlerinde kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere her mahalle için bilirkişi seçimleri konusunun görüşülmesi hususudur. Yapılan açık oylama sonucu bahse konu mahallelerdeki kişilerin birlirkişi olarak kabul edilmelerine oybirliği ile kabul edildi.

 

Tarih:01.07.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:138

Konu : İLÇEMİZDE  BULUNAN  ONAYLI  İMAR  PLANLARININ  İNCELENMESİ

Karar Özeti:.Gündemin bu maddesi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün yazısında belirtilen 31045 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan7221sayılı Coğrafi Bilig Sistemleri ile bazı Kanunlarda değişiklik yapılması hakkında Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8.Maddesinin (b)Bendine eklenen konular neticesinde İlçemizde bulunan Onaylı İmar Planlarının belirtilen hususlar çerçevesinde incelenmesi konusunun görüşülmesi hususudur. Yapılan açık oylama sonucunda konunun İmar Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

 

Tarih:01.07.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:139

Konu : İHTİSAS KOMİSYONUNA HAVALE EDİLEN KONULARIN GÖRÜŞÜLMESİ

İMAR KOMİSYONU VE PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU KARARI

(8495 Nolu Parselin Satışı ve Satışı İçin Belediye Encümenine yetki Verilmesi)

Karar Özeti:.Gündemin bu maddesi; Marmaraereğlisi Bahçelievler Mahallesi, mülkiyeti Marmaraereğlisi Belediyesine ait 8495 parselde kayıtlı 241,00m2’lik taşınmazın satışı ve satışı için Belediye Encümenine Yetki verilmesi konusunun görüşülmesi hususudur. İmar Komisyonunu ve Plan ve Bütçe Komisyonu Kararı oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile kabul edildi.

 

Tarih:01.07.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:140

Konu: İHTİSASKOMİSYONLARINA HAVALE EDİLEN KONULARIN GÖRÜŞÜLMESİ

İMAR KOMİSYONU VE PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON KARARI(Marmaraereğlisi Mah. 7 Pafta 7529 Parsel Numaralı Taşınmazın Güney Kısmında Bulunan Evveliyatında 7529 Parsel Numaralı Taşınmazdan Terk Edilen Tescilsiz Alanın Belediyemiz Adına Tahsisi ve Parsel Malikine Satışı)

Karar Özeti: Gündemin bu maddesi; Marmaraereğlisi 7 pafta 7529 parsel numaralı taşınmazın güney kısmında bulunan evveliyatında 7529 parsel numaralı taşınmazdan terk edilen tescilsiz alanın belediyemiz adına tahsis ve parsel malikine satışı konusunun görüşülmesi hususudur.İmar Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonu Kararı oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile kabul edildi.

 

Tarih:01.07.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:141

Konu :İHTİSASKOMİSYONLARINA HAVALE EDİLEN KONULARIN GÖRÜŞÜLMESİ

İMAR KOMİSYONU VE PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON KARARI(İnşaat Ruhsat Ücretlerinin Yeniden Değerlendirilmesi)

Karar Özeti: Gündemin bu maddesi; İnşaat Ruhsat ücretlerinin yeniden değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi hususudur. İmar Komisyon Kararı oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama sonucu oy çokluğu ile red edildi. Plan ve Bütçe Komisyon Kararının çalışmaların devamına kararının reddi oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama sonucu oy çokluğu ile kabul edildi.

 

Tarih:01.07.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:142

Konu : İHTİSASKOMİSYONLARINAHAVALE EDİLEN KONULARIN GÖRÜŞÜLMESİ

İMAR KOMİSYON KARARI(1156, 1157 ve 4735Parsel Numaralı Taşınmazların Depolama Alanı Olarak Nazım İmar Planında Değiştirilmesi)

Karar Özeti: Gündemin bu maddesi; 1156, 1157 ve 4735 parsel numaralı taşınmazların depolama alanı olarak Nazım İmar Planında değiştirilmesi konusunun görüşülmesi hususudur. İmar Komisyon kararının kabulü oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile kabul edildi.

 

Tarih:01.07.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:143

Konu : İHTİSASKOMİSYONLARINA HAVALE EDİLEN KONULARINGÖRÜŞÜLMESİ

İMAR KOMİSYONU KARARI (İlçemiz Sınırları İçerisinde Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik alanlara Yönelik Tespitlerin Yapılması)

Karar Özeti: Gündemin bu maddesi; İlçemiz sınırları içerisinde kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alanlara yönelik tespitlerin yapılması konusunun görüşülmesi hususudur. İmar Komisyon kararı oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile kabul edildi.

 

Tarih:01.07.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:144

Konu : İHTİSASKOMİSYONLARINA HAVALE EDİLEN KONULARINGÖRÜŞÜLMESİ

İMAR KOMİSYON KARARI(Antik Perinthos kenti Koruma Amaçlı 1/5000 Ölçekli Revizyon İmar Planı ve Koruma Amaçlı 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı)

Karar Özeti: Gündemin bu maddesi; Antik Perinthos Kenti Koruma Amaçlı 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve Koruma Amaçlı 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama Planı konusunun görüşülmesi hususudur. İmar Komisyon kararı oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile kabul edildi.

 

Tarih:01.07.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:145

Konu : TÜRKÜCÜ MAHALLESİ 3823 PARSEL MERA TAHSİSİ VE GEREKİRSE TAB DA DEĞİŞİKLİK

Karar Özeti: Gündemin bu maddesi; Türkücü Mahallesi 3823 parsel Valilik Makamı Onayı doğrultusunda mera tahsisinin gerekirse TAB da değişiklik yapılması konusunun görüşülmesi hususudur. İmar Komisyonuna havalesi oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile kabul edildi.

İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikamızı ve Aydınlatma Metnini inceleyebilirsiniz.