Merhaba, bugün 17 Haziran 2024 Pazartesi
Çağrı Merkezi(0850) 440 09 59
MENÜ

Tarih: 11.06.2020

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:36

Konu : 2019 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.

Karar Özeti: Belediyemize ait 2019 Mali Yılı Faaliyet raporu Meclis 1. Başkan Vekilinin Başkanlığında yapılmış olup yapılan açık oylama sonucu, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesi gereği oy çokluğuyla kabul edildi.    

 

Tarih:11.06.2020

Birleşim No:1/ Oturum:1

Karar No:37

Konu: 2 Daimi Encümen üyesi seçimi

Karar Özeti:5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesi (b) bendi gereği 2 Daimi Encümen üyesi seçimi gizli oy ile yapılmış olup; Suat SARI ve Mustafa DEMİR oyçokluğuyla Encümen üyesi seçildi.    

 

Tarih: 11.06.2020

Birleşim No: 1/Oturum:1

Karar No: 38

Konu: Plan ve Bütçe Komisyonu Üye Seçimi

Karar Özeti: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi ve Belediye Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi gereği; Hatice ALTAY, Mustafa DEMİR, Doğan ÖZMAN, Atakan ÖZTÜRK ve Gönül YILMAZ’ın Plan ve Bütçe Komisyon üyesi olmasına oyçokluğuyla karar verildi.

 

Tarih: 11.06.2020

Birleşim No:1/ Oturum:1

Karar No:39

Konu :İmar Komisyonu Üye Seçimi

Karar Özeti: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi ve Belediye Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi gereği; Hatice ALTAY, Mustafa DEMİR, Erol YILMAZ, Eren DOĞAN ve Fehmi DUMAN’ın İmar Komisyon üyesi olmasına oybirliğiyle karar verildi.

    

Tarih:11.06.2020

Birleşim No: 1/Oturum:1

Karar No: 40

Konu: Hukuk Komisyonu Üye Seçimi.

Karar Özeti: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi ve Belediye Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi gereği; Hatice ALTAY, Mustafa DEMİR, Serdar ÇOLPAN, Servet ÜNAL ve Bahattin ÇAVDAR’ın Hukuk Komisyon üyesi olmasına oybirliğiyle karar verildi.

 

Tarih:11.06.2020

Birleşim No: 1/Oturum:1

Karar No: 41

Konu: Çevre ve Sağlık Komisyonu üye seçimi

Karar Özeti: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi ve Belediye Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi gereği; Hatice ALTAY, Mustafa DEMİR, Serdar ÇOLPAN, Eren DOĞAN ve Bahattin ÇAVDAR’ın Çevre ve Sağlık Komisyon üyesi olmasına oybirliğiyle karar verildi.

 

Tarih:11.06.2020

Birleşim No: 1/Oturum:1

Karar No: 42

Konu: Eğitim Kültür Turizm Komisyonu üye seçimi

Karar Özeti: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi ve Belediye Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi gereği; Hatice ALTAY, Mustafa DEMİR, Eren DOĞAN, Atakan ÖZTÜRK ve Fehmi DUMAN’ın Eğitim Kültür Turizm Komisyon üyesi olmasına oybirliğiyle karar verildi.

 

Tarih:11.06.2020

Birleşim No: 1/Oturum:1

Karar No: 43

Konu: Gençlik ve Spor Komisyonu üye seçimi.

Karar Özeti: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi ve Belediye Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi gereği; Hatice ALTAY, Mustafa DEMİR, Servet ÜNAL, Serdar ÇOLPAN ve Gönül YILMAZ’ın Gençlik ve Spor Komisyon üyesi olmasına oybirliğiyle karar verildi.

 

Tarih:11.06.2020

Birleşim No: 1/Oturum:1

Karar No: 44

Konu: İçkili Yerler Komisyonu üye seçimi.

Karar Özeti: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi ve Belediye Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi gereği; Hatice ALTAY, Mustafa DEMİR, Atakan ÖZTÜRK, Suat SARI ve Bahattin ÇAVDAR’ın İçkili Yerler Komisyon üyesi olmasına oybirliğiyle karar verildi.

 

Tarih:11.06.2020

Birleşim No: 1/Oturum:1

Karar No: 45

Konu: 2019 Mali Yılı Kesin Hesabının görüşülmesi.

Karar Özeti:Belediyemizin 2019 Mali Yılı Kesin Hesabının Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliğiyle karar verildi.

 

Tarih:11.06.2020

Birleşim No: 1/Oturum:1

Karar No: 46

Konu: Arsa Satışı ve Satış için Belediye  Encümenine yetki verilmesi.

Karar Özeti:Belediyemiz hudutları dahilinde Bahçelievler mahallesi ve Dereağzı Mahallesinde taşınmazların 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi e fıkrasına istinaden satışı ve satış için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun İmar Komisyonuna ve Plan Bütçe Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliğiyle karar verildi.

 

Tarih:11.06.2020

Birleşim No: 1/Oturum:1

Karar No: 47

Konu: İvasız Bağış Talebine İlişkin Aracın Hibe Olarak Kabul edilmesi.

Karar Özeti: 2020 model Volkswagen Passat marka 3C tipi, 34 CTR 333 Plakalı siyah bir adat Sedan otomobilin Likit Kimya San.ve Tic. A.Ş. tarafından ivazsız bağış yapma talebine ilişkin; 237 Sayılı Taşıt Kan. 1.maddesi ve 10. Maddesi 2.fıkrasına istinaden Belediyemize hibe olarak kabulüne Meclisimizce oybirliğiyle karar verildi.

 

Tarih:11.06.2020

Birleşim No: 1/Oturum:1

Karar No: 48

Konu: SGK Kurumuna Devir.

Karar Özeti: Belediyemize ait Ceditalipaşa Mahallesi 11645 parselde kayıtlı taşınmazın Belediyemiz Prim borçlarına karşılık SGK Kurumuna devri konusunun İmar Komisyonuna ve Plan Bütçe Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliğiyle karar verildi.

 

Tarih:11.06.2020

Birleşim No: 1/Oturum:1

Karar No: 49

Konu: 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planları

Karar Özeti: İlçemiz Yeniçiftlik mah. ve Çeşmeli Mah. kıyı kesimine ait 1/5000 ölçekli revizyon ve ilave nazım imar planı 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı yapım işine ait 1/5000 ölçekli nazım imar planları konusunun İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliğiyle karar verildi.

 

Tarih:11.06.2020

Birleşim No: 1/Oturum:1

Karar No: 50

Konu: Plan ve Bütçe Komisyon kararı

Karar Özeti: Belediyemize ait hurda araçların Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü MKE Hurda İşlt. Müdürlüğüne satılmasına komisyonca karar verildi.

Bahse konu gereği komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliğiyle karar verildi.

 
Tarih:11.06.2020

Birleşim No: 1/Oturum:1

Karar No: 51

Konu: Araştırma Komisyonu Toplantı Tutanağı.

Karar Özeti: Belediyemize ait 59 FE 799 plakalı Ford Econovan ile 59 PL 470 plakalı Tata Telcoline marka atıl araçların araştırılması konusunun devamına komisyonun toplanması için ileriki bir tarihe ertelenmesine oybirliğiyle karar verildi.(Kayıp araçların zimmet bilgileri, hangi birimde kullanıldığı, son yakıt alım tarihleri ve kullanan kişi bilgileri hakkında araştırma yapılması.

Yapılan açık oylama sonucu komisyon raporlarının kabulüne ve çalışmalarının devamına oybirliğiyle karar verildi.

 

Tarih:11.06.2020

Birleşim No: 1/Oturum:1

Karar No: 52

Konu: Boş Kadro Değişikliği

Karar Özeti: Belediyemiz Teknik Hizmetler Sınıfındaki 7. Dereceli Teknisyen Kadrosunun kaldırılarak yerine 7.dereceli Mühendis kadrosu olarak değiştirilmesine  5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi (1) bendi gereği Meclisimizce oybirliğiyle karar verildi.

 

Tarih:11.06.2020

Birleşim No: 1/Oturum:1

Karar No: 53

Konu: Tam Zamanlı Sözleşmeli Ücreti

Karar Özeti: Belediyemiz T.H. Sınıfında tam zamanlı Mühendis (Jeoloji Müh. Ve İnsan Kay.ve Eğt. Müd. Bünyesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı) çalıştırılacağından 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereği Tam Zamanlı Mühendisin net ücretinin 4.181,50 TL olarak tespitine Meclisimizce oybirliğiyle karar verildi.

 

 

DOSYALAR / BELGELER
36. KARARIN EKİ
İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikamızı ve Aydınlatma Metnini inceleyebilirsiniz.