Merhaba, bugün 17 Haziran 2024 Pazartesi
Çağrı Merkezi(0850) 440 09 59
MENÜ

                 Tarih:01.06.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:125

Konu : KADRO İHDASI MÜDÜRLÜK KURULMASI

AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/1 bendi ve 48. Maddesi  gereğince Genel İdari Hizmetler Sınıfında Afet İşleri Müdürlüğünün kurulması, 1 (bir) ad. Afet İşleri Müdürü kadrosunun ihdas edilmesine  Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.


Tarih
:01.06.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:126

Konu : YENİÇİFTLİK VE ÇEŞMELİ MAHALLERİNE İLİŞKİN REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARINA PLAN NOTU EKLENMESİ

“Farklı Yollardan Cephe Alan Ara Parsellerin Tevhit Edilmesine İlişkin”

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA Yeniçiftlik ve Çeşmeli Mahallerine İlişkin Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notlarına Plan Notu Eklenmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesini oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda konunun İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.


Tarih
:01.06.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:127

Konu : PLAN VE BÜTÇE-İMAR KOMİSYON KARARI

REZERV ALAN TEMİNİ İÇİN YETKİLENDİRME

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis Başkanı Hikmet ATA Plan ve Bütçe Komisyon kararının reddini satış, takas gibi her türlü alım satım işlemlerinde yetkinin Belediye Başkanına verilmesini oylamaya sundu. 6 kabul, 8 red (Hatice ALTAY, Eren DOĞAN, Suat SARI, Atakan ÖZTÜRK, Doğan ÖZMAN, Erol YILMAZ, Serdar ÇOLPAN, Hıdır ŞANLI) oyuna karşılık Meclisimizce oyçokluğu ile red edilmiştir. Meclis Başkanı Hikmet ATA İmar Komisyon kararının reddini satış, takas gibi her türlü alım satım işlemlerinde yetkinin Belediye Başkanına verilmesini oylamaya sundu. 6 kabul, 8 red (Hatice ALTAY, Eren DOĞAN, Suat SARI, Atakan ÖZTÜRK, Doğan ÖZMAN, Erol YILMAZ, Serdar ÇOLPAN, Hıdır ŞANLI) oyuna karşılık Meclisimizce oyçokluğu ile red edilmiştir.

 

Tarih:01.06.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:128

Konu : PLAN VE BÜTÇE-İMAR KOMİSYON KARARI

MECLİS İLE SATIŞI İÇİN ENCÜMENE YETKİ VERİLMİŞ TÜM PARSELLERİ ENCÜMENDEKİ SATIŞ YETKİSİNİN İPTAL EDİLMESİ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA Plan ve Bütçe Komisyon kararının reddini satış yetkisinin Encümende kalmasını oylamaya sundu. 6 kabul, 8 red (Hatice ALTAY, Eren DOĞAN, Suat SARI, Atakan ÖZTÜRK, Doğan ÖZMAN, Erol YILMAZ, Serdar ÇOLPAN, Hıdır ŞANLI) oyuna karşılık Meclisimizce oyçokluğu ile red edilmiştir. Meclis  Başkanı Hikmet ATA İmar Komisyon kararının reddini satış yetkisinin Encümende kalmasını oylamaya sundu. 6 kabul, 8 red (Hatice ALTAY, Eren DOĞAN, Suat SARI, Atakan ÖZTÜRK, Doğan ÖZMAN, Erol YILMAZ, Serdar ÇOLPAN, Hıdır ŞANLI) oyuna karşılık Meclisimizce oyçokluğu ile red edilmiştir.

Tarih:01.06.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:129

Konu : PLAN VE BÜTÇE-İMAR KOMİSYON KARARI

TAHSİS AMACI DEĞİŞİKLİĞİ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA söz konusu Türkmenli 125 ada 265 parselin ayrıca Türkmenli Göleti sulama havzasında kaldığından oluşacak atık suların Gölet Havzası açısından risk oluşturacağı da göz önüne alınarak Plan ve Bütçe Komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Meclisimizce oybirliği ile kabul edildi. Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA söz konusu Türkmenli 125 ada 265 parselin ayrıca Türkmenli Göleti sulama havzasında kaldığından oluşacak atık suların Gölet Havzası açısından risk oluşturacağı da göz önüne alınarak İmar Komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Meclisimizce oybirliği ile kabul edildi..

Tarih:01.06.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:130

Konu : PLAN VE BÜTÇE-İMAR KOMİSYON KARARI

PLAJ YERİ KİRALAMA TALEBİ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA Sultanköy Mahallesindeki 3 adet, Yeniçiftlik Mahallesinde bulunan 2517 parsel önündeki plaj yerinin olmak üzere toplamda 4 tane plaj alanlarının 10 yıllığına kiralama talebi konulu Plan ve Bütçe Komisyonunun çalışmalarının devamına kararının kabulünü oylamaya sundu. Meclisimizce oybirliği ile kabul edildi. Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA Sultanköy Mahallesindeki 3 adet, Yeniçiftlik Mahallesinde bulunan 2517 parsel önündeki plaj yerinin olmak üzere toplamda 4 tane plaj alanlarının 10 yıllığına kiralama talebi konulu İmar Komisyonunun çalışmalarının devamına kararının kabulünü oylamaya sundu. Meclisimizce oybirliği ile kabul edildi.

 

Tarih:01.06.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:131

Konu : PLAN VE BÜTÇE-İMAR KOMİSYON KARARI

TAHSİS TALEBİ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA  Bahçelievler Mahallesi 522 ada 1 parselde bulunan Belediye Düğün Salonu’ nun emniyet hizmetlerinde kullanılmak üzere Marmaraereğlisi İlçe Emniyet Müdürlüğü’ ne tahsis talebi konulu Plan ve Bütçe Komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Meclisimizce oybirliği ile kabul edildi. Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA Bahçelievler Mahallesi 522 ada 1 parselde bulunan Belediye Düğün Salonu’ nun emniyet hizmetlerinde kullanılmak üzere Marmaraereğlisi İlçe Emniyet Müdürlüğü’ ne tahsis talebi konulu İmar Komisyonu kararının kabulünü oylamaya sundu. Meclisimizce oybirliği ile kabul edildi.


Tarih
:01.06.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:132

Konu : İMAR KOMİSYON KARARI

SULTANKÖY MAHALLESİ 38 ADA 165 PARSEL VE CİVARINA AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA Sultanköy Mahallesi 38 ada 165 numaralı parsel ve civarına ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği konulu İmar Komisyonu kararının kabulünü oylamaya sundu. Meclisimizce oybirliği ile kabul edildi.


Tarih
:01.06.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:133

Konu : İMAR KOMİSYON KARARI

MAHKEME KARARI UYARINCA İTİRAZIN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA Sultanköy Mahallesi Konut ve Konut Gelişme Alanını Kapsayan 2. Etap Uygulama İmar Planı itirazının yeniden değerlendirilmesi konulu İmar Komisyonu kararının kabulünü oylamaya sundu. Meclisimizce oybirliği ile kabul edildi.

Tarih:01.06.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:134

Konu : İMAR KOMİSYON KARARI

İMAR PLANI ASKI İTİRAZI (MURAT KESKİN)

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA Marmaraereğlisi Enerji Depolama Alanlarına Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’ na ilan süresinde yapılan Murat KESKİN’ e ait itiraz konulu İmar Komisyonu kararının kabulünü oylamaya sundu. Meclisimizce oybirliği ile kabul edildi.

 

 

Tarih:01.06.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:135

Konu : İMAR KOMİSYON KARARI

İMAR PLANI ASKI İTİRAZI (Kalori Kömür Petrol Mad. Ve Dış. Tic. San. Ltd. Şti.)

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA Marmaraereğlisi Enerji Depolama Alanlarına Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’ na ilan süresinde yapılan Kalori Kömür Petrol Mad. Ve Dış. Tic. San. Ltd. Şti.’ ne ait itiraz konulu İmar Komisyonu kararının kabulünü oylamaya sundu. Meclisimizce oybirliği ile kabul edildi.

Tarih:01.06.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:136

Konu : İMAR KOMİSYON KARARI

İMAR PLANI ASKI İTİRAZI (Bülent ŞENGÜLLÜ)

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA Marmaraereğlisi Enerji Depolama Alanlarına Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’ na ilan süresinde yapılan Bülent ŞENGÜLLÜ’ ye ait itiraz konulu İmar Komisyonu kararının kabulünü oylamaya sundu. Meclisimizce oybirliği ile kabul edildi.

Tarih:01.06.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:137

Konu : İMAR KOMİSYON KARARI

İMAR PLANI ASKI İTİRAZI (GÜL DİSİ)

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA Marmaraereğlisi Enerji Depolama Alanlarına Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’ na ilan süresinde yapılan Gül DİSİ’ ye ait itiraz konulu İmar Komisyonu kararının kabulünü oylamaya sundu. Meclisimizce oybirliği ile kabul edildi.

Tarih:01.06.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:138

Konu : İMAR KOMİSYON KARARI

İMAR PLANI ASKI İTİRAZI (Nimer DİSİ)

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA Marmaraereğlisi Enerji Depolama Alanlarına Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’ na ilan süresinde yapılan Nimer DİSİ’ ye ait itiraz konulu İmar Komisyonu kararının kabulünü oylamaya sundu. Meclisimizce oybirliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

Tarih:01.06.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:139

Konu : İMAR KOMİSYON KARARI

İMAR PLANI ASKI İTİRAZI (Nevzat YENLİÇ)

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA Marmaraereğlisi Enerji Depolama Alanlarına Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’ na ilan süresinde yapılan Nevzat YENLİÇ’ e ait itiraz konulu İmar Komisyonu kararının kabulünü oylamaya sundu. Meclisimizce oybirliği ile kabul edildi.

Tarih:01.06.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:140

Konu : İMAR KOMİSYON KARARI

İMAR PLANI ASKI İTİRAZI (Likit Depolama A.Ş.)

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA Marmaraereğlisi Enerji Depolama Alanlarına Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’ na ilan süresinde yapılan Likit Depolama A.Ş.’ ye ait itiraz konulu İmar Komisyonu kararının kabulünü oylamaya sundu. Meclisimizce oybirliği ile kabul edildi.

Tarih:01.06.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:141

Konu : İMAR KOMİSYON KARARI

İMAR PLANI ASKI İTİRAZI (Likit Kimya San. Ve Tic. A.Ş.)

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA Marmaraereğlisi Enerji Depolama Alanlarına Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’ na ilan süresinde yapılan Likit Kimya San. Ve Tic. A.Ş.’ ye ait itiraz konulu İmar Komisyonu kararının kabulünü oylamaya sundu. Meclisimizce oybirliği ile kabul edildi.

Tarih:01.06.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:142

Konu : İMAR KOMİSYON KARARI

İMAR PLANI ASKI İTİRAZI (Ali TELLİOĞLU)

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA Marmaraereğlisi Enerji Depolama Alanlarına Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’ na ilan süresinde yapılan Ali TELLİOĞLU’na ait itiraz konulu İmar Komisyonu kararının kabulünü oylamaya sundu. Meclisimizce oybirliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

Tarih:01.06.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:143

Konu : İMAR KOMİSYON KARARI

İMAR PLANI ASKI İTİRAZI (Akif YAP 153/2)

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA Marmaraereğlisi Enerji Depolama Alanlarına Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’ na ilan süresinde yapılan Akif YAP 153/2 ye ait itiraz konulu İmar Komisyonu kararının kabulünü oylamaya sundu. Meclisimizce oybirliği ile kabul edildi.

Tarih:01.06.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:144

Konu : İMAR KOMİSYON KARARI

İMAR PLANI ASKI İTİRAZI (Akif YAP 153/1)

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA Marmaraereğlisi Enerji Depolama Alanlarına Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’ na ilan süresinde yapılan Akif YAP 153/1 ait itiraz konulu İmar Komisyonu kararının kabulünü oylamaya sundu. Meclisimizce oybirliği ile kabul edildi.

Tarih:01.06.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:145

Konu : İMAR KOMİSYON KARARI

İMAR PLANI ASKI İTİRAZI (Milli Emlak Müdürlüğü)

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA Marmaraereğlisi Enerji Depolama Alanlarına Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’ na ilan süresinde yapılan Milli Emlak Müdürlüğü’ ne ait itiraz konulu İmar Komisyonu kararının kabulünü oylamaya sundu. Meclisimizce oybirliği ile kabul edildi.

Tarih:01.06.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:146

Konu : İMAR KOMİSYON KARARI

İMAR PLANI ASKI İTİRAZI (Hasan DENİZ)

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA Marmaraereğlisi Enerji Depolama Alanlarına Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’ na ilan süresinde yapılan Hasan DENİZ’ e ait itiraz konulu İmar Komisyonu kararının kabulünü oylamaya sundu. Meclisimizce oybirliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

Tarih:01.06.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:147

Konu : İMAR KOMİSYON KARARI

ÇEŞMELİ MAHALLESİ 105 ADA 11 PARSELE İLİŞKİN KURUM GÖRÜŞÜ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA Çeşmeli Mahallesi 105 ada 11 parsele ilişkin Kurum Görüşü talebi konulu İmar Komisyonu kararının kabulünü oylamaya sundu. Meclisimizce oybirliği ile kabul edildi.

Tarih:01.06.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:148

Konu : İMAR KOMİSYON KARARI

TAPULAMA HARİCİ OLARAK BIRAKILAN ALANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA Tapulama Harici Olarak Bırakılan Alanın Değerlendirilmesi konulu İmar Komisyonu kararının kabulünü oylamaya sundu. Meclisimizce oybirliği ile kabul edildi.

Tarih:01.06.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:149

Konu : SULTANKÖY 1.ETAP UYGULAMA İMAR PLANINA İLİŞKİN ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA Sultanköy 1.Etap Uygulama İmar Planına İlişkin Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Raporu konusunun İmar Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda konunun İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Tarih:01.06.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:150

Konu : DEVİR

(418/6 Maliye Hazinesi Adına Devri)

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA Ceditalipaşa Mahallesi 418 ada 6 parselde Belediyemiz adına bulunan hissenin şartsız ve bedelsiz olarak Maliye Hazinesi adına devri konusunun İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini ve Ara Komisyon yapılmasını oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda konunun İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna  havalesine, Ara Komisyon yapılmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Tarih:01.06.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 2

Karar No:151

Konu : PLAN VE BÜTÇE-İMAR KOMİSYONU

418 ADA 6 PARSEL ŞARTSIZ, BEDELSİZ DEVİR

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA İmar Komisyon kararının kabulünü, Devir için Belediye Başkanı Hikmet ATA’ ya yetki verilmesini oylamaya sundu. Meclisimizce oybirliği ile karar verildi. Meclis  Başkanı Hikmet ATA Plan ve Bütçe Komisyon kararının kabulünü, Devir için Belediye Başkanı Hikmet ATA’ ya yetki verilmesini oylamaya sundu. Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikamızı ve Aydınlatma Metnini inceleyebilirsiniz.