Merhaba, bugün 14 Temmuz 2024 Pazar
Çağrı Merkezi(0850) 440 09 59
MENÜ

Tarih:07.02.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:20

Konu : YENİÇİFTLİK VE ÇEŞMELİ MAHALLERİ REVİZYON İMAR PLANLARINA PLAN NOTLARI EKLENMESİ

Karar Özeti:Yapılan görüşmeler sonucunda; Yeniçiftlik ve Çeşmeli Mahalleri Revizyon İmar Planlarına Plan Notları Eklenmesi konusunun İmar Komisyonuna havalesine ve Ara Komisyon yapılmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:07.02.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:21

Konu : YAPI NİZAMININ DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ KONUYA İLİŞKİN BİR PLAN NOTU GELİŞTİRİLMESİ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda; Yapı Nizamının değişikliği ile ilgili konuya ilişkin bir plan notu geliştirilmesi konusunun İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:07.02.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:22

Konu : ANTİK PERİNTHOS KENTİ KAZI BAŞKANLIĞINA ÖDENEK AYRILMASINA İLİŞKİN PROTOKOL YAPILMASI

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda;  Antik Perinthos Kenti Kazı Başkanlığına Ödenek Ayrılmasına İlişkin Protokol Yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:07.02.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:23

Konu :PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU VE İMAR KOMİSYON KARARI

OKUL ARSASI MÜLKİYETLERİNİN DEVRİ (Belediyemize ait 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu ve 15 Temmuz Şehitleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin bulunduğu 11327 parsel, Hacı Mehmet Söylemez Anaokulunun bulunduğu 341 ada 2 parsel, Opet Anadolu Lisesinin bulunduğu 137 ada 2 parsel ve Anadolu İmam Hatip Lisesinin bulunduğu 499 ada 1 parsel)

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda;  Plan ve Bütçe Komisyon kararının kabulüne  Meclisimizce oybirliği ile karar verildi. İmar Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:07.02.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:24

Konu :İMAR KOMİSYON KARARI

SULTANKÖY MAH. 4691 PARSELDE AKARYAKIT VE LPG İSTASYONU AMAÇLI YAPILACAK 1/15000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ KURUM GÖRÜŞÜ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda;  Sultanköy Mah. 4691 Parselde Akaryakıt ve LPG İstasyonu Amaçlı Yapılacak 1/15000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Kurum Görüşü konulu İmar Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:07.02.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:25

Konu : İMAR KOMİSYON KARARI

BÜTANGAZ A.Ş. TARAFINDAN HAZIRLATTIRILAN SULTANKÖY MAHALLESİ DENİZ ALTI LPG İKMAL BORU HATTI VE ŞAMANDIRA YERLERİNE AİT İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda;  Bütangaz A.Ş. tarafından hazırlattırılan Sultanköy Mahallesi Deniz Altı LPG İkmal Boru Hattı ve Şamandıra yerlerine ait İmar Planı Değişikliği Teklifi konulu İmar Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:07.02.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:26

Konu : İMAR KOMİSYON KARARI

MARMARAEREĞLİSİ ENERJİ DEPOLAMA ALANLARINA AİT 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda; Marmaraereğlisi Enerji Depolama Alanlarına Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı konulu İmar Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 

Tarih:07.02.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:27

Konu : İMAR KOMİSYON KARARI

YENİÇİFTLİK MAHALLESİ İBADETHANE ALANLARINA İLİŞKİN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda;  Yeniçiftlik Mahallesi İbadethane Alanlarına İlişkin İmar Planı Değişikliği konulu İmar Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.(5393 Sayılı Belediye Kan. 23 Mad. ve Belediye Çalışma Yönetmeliğinin 17. Mad. gereği 11.02.2022 tarihinde Meclise iade edilmiştir)

 

Tarih:07.02.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:28

Konu : İMAR KOMİSYON KARARI

SULTANKÖY MAHALLESİ 1469 PARSEL VE CİVARINA İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda; Sultanköy Mahallesi 1469 Parsel ve Civarına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu İmar Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:07.02.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:29

Konu : İMAR KOMİSYON KARARI

YENİÇİFTLİK MAHALLESİ AYTEPE YERLEŞİM YERİNE AİT KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda; Yeniçiftlik Mahallesi Aytepe Yerleşim Yerine Ait Koruma Amaçlı İmar Planı konulu İmar Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.


Tarih
:07.02.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:30

Konu : İMAR KOMİSYON KARARI

ANTİK PERİNTHOS KENTİ KORUMA AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZYON NAZIM İMAR PLANINA VE KORUMA AMAÇLI 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI KONUSUNUN GÖRÜŞÜLMESİ.

Karar Özeti: İmar Komisyonu konu ile ilgili bir karar alamadığından 5393 Say. Bel. Kan. 24. Mad. gereği   Meclis Başkanı Hikmet ATA konuyu doğrudan gündeme aldı. Yapılan görüşmeler sonucunda; Antik Perinthos Kenti Koruma Amaçlı 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına ve Koruma Amaçlı 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planlarına uygunluk görüşü verilmesine ( Koruma amaçlı imar planları ve çevre düzenleme projelerinin hazırlanması, gösterimi, uygulaması, denetimi ve müelliflerine ilişkin usul ve esaslara ait yönetmeliğin 8. Mad. gereğince ). Meclisimizce oyçokluğu ile karar verildi.

 

Tarih:07.02.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 2

Karar No:31

Konu : İMAR KOMİSYON KARARI

YENİÇİFTLİK  ÇEŞMELİ MAHALLERİ REVİZYON İMAR PLANLARINA PLAN NOTLARI EKLENMESİ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda; Yeniçiftlik  Çeşmeli Mahalleri Revizyon İmar Planlarına Plan Notları Eklenmesi konulu İmar Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikamızı ve Aydınlatma Metnini inceleyebilirsiniz.