Merhaba, bugün 17 Haziran 2024 Pazartesi
Çağrı Merkezi(0850) 440 09 59
MENÜ

                    

 

Tarih:03.01.2020

Birleşim No:1/ Oturum: 1 Karar No:1

Konu : Hukuk Komisyonu Üye Seçimi.

Karar Özeti:

     Gündemin bu maddesi Hukuk Komisyonuna üye seçilmesi hususudur. Meclis Başkanı Hikmet ATA, CHP grubundan isim önermesini istedi. CHP Grup Başkan V. Erol YILMAZ,

Meclis üyesi Atakan ÖZTÜRK’ü önderdi. Meclis Başkanı Hikmet ATA Hukuk Komisyonu

Üye Seçimini oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucu Atakan ÖZTÜRK’ün Hukuk Komisyonu Üyesi olmasına Meclisimizce oybirliğiyle karar verildi.

 

Tarih:03.01.2020

Birleşim No:1/ Oturum:Karar No:2

Konu : Sözleşmeli Personel Çalıştırılması. (1 Tam Zamanlı Avukat, 1 Tam Zamanlı Mimar, 1 Tam Zamanlı Mühendisi 1 Kısmi zamanlı Mimar) Karar Özeti:

Gündemin bu maddesi Sözleşmeli Personel Çalıştırılması hususudur. Meclis Başkanı Hikmet ATA, Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü Hukuk İşleri Biriminde çalıştırılmak üzere 1 tam zamanlı Avukat, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde çalıştırmak üzere 1 tam zamanlı Mimar, 1 kısmi zamanlı Mimar, 1 tam zamanlı Mühendis’ in 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince sözleşmeli olarak çalıştırılmasını oylamaya sundu. Sözleşmeli personel çalıştırılması Meclisimizce oyçokluğuyla  ret verildi.

 

Tarih:03.01.2020

Birleşim No:1/ Oturum:Karar No:3

Konu : Boş kadro değişikliği. (T.H. sınıfı 7. Dereceli Teknisyen Kadrosunun kaldırılarak, T.H. sınıfından 7.dereceli Mühendis kadrosuna alınması.) Karar Özeti:

     Gündemin bu maddesi boş kadro değişikliği konusunun görüşülmesidir. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26.12.2019 tarih ve 5502 sayılı yazıları ile Belediyemiz Teknik Hizmetler sınıfında münhal bulunan 7. Dereceli Teknisyen kadrosunun, 7.dereceli Mühendis kadrosu olarak değiştirilmesini 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi (I) bendi gereğince Meclise havalesini arz etmiştir. Meclis Başkanı Hikmet ATA Teknik Hizmetler sınıfında münhal bulunan 7. Dereceli Teknisyen kadrosunun, 7. Dereceli Mühendis kadrosu olarak değiştirilmesini oylamaya sundu. 7. Dereceli Mühendis kadrosu olarak değiştirilmesi Meclisimizce oyçokluğuyla ret edildi.

 

Tarih:03.01.2020

Birleşim No:1/ Oturum:Karar No:4

Konu :.Dolu Kadro değişikliği.(GİH. sınıfından 3.dereceli Zabıta Müdürü kadrosunun kaldırılarak, 1.dereceli Zabıta Müdür kadrosunun alınması) Karar Özeti:

     Gündemin bu maddesi dolu kadro derece değişikliği konusunun görüşülmesidir.İnsan

Kaynaklaı ve Eğitim Müdürlüğünün 26.12.2019 tarih ve 5501 sayılı yazıları ile Belediyemiz

GİH. sınıfında bulunan dolu 3. Dereceli Zabıta Müdürü kadrosunun,1. Dereceli Zabıta Müdürü kadrosu olarak değiştirilmesini 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi (I) bendi gereğince meclise havalesini arz etmiştir. Meclis Başkanı Hikmet ATA değiştirilmesini oylamaya sundu.  Meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

 

Tarih:03.01.2020

Birleşim No:1/ Oturum: 1 Karar No:5

Konu : Meclis Üyesi Huzur Hakkı.

Karar Özeti:

     Gündemin bu maddesi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32.maddesi gereğince Meclis üyesi huzur hakkının görüşülmesi hususudur. Yapılan müzakereler neticesinde, meclis üyesi huzur hakkının brüt 131.65 TL olmasına karar verildi. Meclis Başkanı Hikmet ATA, huzur hakkını oylamaya sundu.Yapılan açık oylama sonucu; huzur hakkının brüt 131,65 TL olmasına Meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

 

Tarih:03.01.2020

Birleşim No:1/ Oturum: 1 Karar No:6

Konu : Zabıta Memuruna fazla mesai ücretinin belirlenmesi.

Karar Özeti:

    Gündemin bu maddesi Zabıta Memurlarına ödenek fazla mesai ücretlerinin görüşülmesi hususudur. Yapılan müzakereler neticesinde; Belediyemiz Zabıta Memurlarına görevlerinin niteliği; brüt 559,00 TL verilmesine karar verildi. Meclis Başkanı Hikmet ATA, konuyu oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucu; Zabıta Memurlarına brüt 559,00 TL fazla mesai ücreti verilmesine  Meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

 

 

 

 

Tarih:03.01.2020

Birleşim No:1/ Oturum: 1 Karar No:7 Konu

Karar Özeti:

     Gündemin bu maddesi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi gereğince,Denetim Komisyonuna üye seçimi hususunun görüşülmesidir. Denetim Komisyonunun 3 veya 5 kişiden oluşması için görüşmeler yapıldı. Meclis Başkanı Hikmet ATA önerileri oylamaya sundu. Oylama sonucu Denetim Komisyonunun 5 kişiden oluşmasına Meclisimizce oyçokluğuyla  karar verildi. Denetim Komisyonuna üye olarak, Güven ÇİMEN, Muharrem ŞEN, Suat SARI, Serdar ÇOLPAN, İdris ALTUN seçilmişlerdir.

 

Tarih:03.01.2020

Birleşim No:1/ Oturum:Karar No:8

Konu : Nikah Memurluğu Ücret Tarifesi Eklenmesi Karar Özeti:

     Gündemin bu maddesi Nikah Memurluğu ücret tarifesi görüşülmesi hususudur. ‘’Belediyemiz Meclisinin 05.12.2019 tarih ve 110 sayılı kararı ile 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu Hükümlerine göre 2020 Mali Yılında tatbik edilmek üzere hazırlanan tarife kabul edilmiştir. Ancak, Müdürlüğümüzce tarifeye ek olarak Nikah Memurluğu ücret tarifesi adı altında ek yapılması gerektiği kanaatine varılmıştır. Nikah Memurluğu Ücret tarifesi adı altında tarifeye ek yapılabilmesi konusu Meclisimizce oybirliği ile ret edildi.

 

 

Tarih:03.01.2020

Birleşim No:1/ Oturum: 1 Karar No:9

Konu : Hurda Araçların Satışının görüşülmesi.

Karar Özeti:

     Gündemin bu maddesi Hurda Araçların Satışının Görüşülmesi hususudur. Katip üye İdris ALTUN tarafından Fen İşleri Müdürlüğünün 26.12.2019 tarih ve 532 sayılı yazıları okundu. Makine Mühendisi Berkin ÇEVİK tarafından araçlar hakkında bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde konunun Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesine karar verildi. Meclis Başkanı Hikmet ATA Hurda Araçların Satışı konusunu Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucu Hurda araçların satışı konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi Meclisimizce oyçokluğuyla  karar verildi.

 

Tarih:03.01.2020

Birleşim No:1/ Oturum:Karar No:10

Konu : Belediyemize ait 270 ada,3 parselde kayıtlı binanın Marmaraereğlisi TREDAŞ İşletme Şefliği hizmet binası olarak kiralanması Karar Özeti:

     Gündemin bu maddesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.12.2019 tarih ve 4371 sayılı yazılarının görüşülmesi hususudur. Meclis Başkanı Hikmet ATA, Belediyemize ait 270 ada 3, parselde kayıtlı binanın Marmaraereğlisi Tredaş İşletme Şefliğine kiralanması için konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna ve İmar Komisyonuna havalesi oylamaya sunuldu. Meclisimizce oybirliğiyle karar verildi.

 

 Tarih:03.01.2020

Birleşim No:1/ Oturum:Karar No:11

Konu : İhtisas Komisyonlarına havale edilen evrakların görüşülmesi. (Hukuk Komisyon Raporu- Plan ve Bütçe Komisyon Raporu Karar Özeti:

     Gündemin bu maddesi Hukuk Komisyonu Asliye Hukuk Mahkemesi ( İş Mahkemesi sıfatıyla) kararı Ferit ÇAVDAR’a ait konulu  raporun görüşülmesi hususudur. Hukuk Komisyon raporu Hukuk Komisyonu Asliye Hukuk Mahkemesi (İş Mahkemesi sıfatıyla) kararı Ferit ÇAVDAR’ a ait konu ile Plan ve Bütçe Komisyon raporu Meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

 

Tarih:03.01.2020

Birleşim No:1/ Oturum:Karar No:12

Konu : 3.Dereceli Mali Hizmetler Müdürlüğü kadrosunun kaldırılarak, 1.dereceli Mali Hizmetler Müdürlüğü kadrosunun alınması. 

Karar Özeti:

     Gündemin bu maddesi 3. Dereceli Mali Hizmetler Müdürlüğü kadrosunun kaldırılarak, 1.dereceli Mali Hizmetler Müdürlüğü kadrosunun alınması hususunun görüşülmesidir. Yapılan müzakereler neticesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (I) bendi gereğince 3. Dereceli Mali Hizmetler Müdürlüğü kadrosunun kaldırılarak, 1.dereceli Mali Hizmetler Müdürlüğü kadrosunun alınmasına Meclisimizce oybirliğiyle karar verildi. 

 

 

Tarih:03.01.2020

Birleşim No:1/ Oturum:Karar No:13

Konu : Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.01.2020 tarih ve E.33 sayılı yazısı.( Tredaş İşletme Şefliğinin 31.12.2019 tarih ve 38572 sayılı yazısına istinaden talep edilen plan tadilatı)

Karar Özeti:

    Gündemin bu maddesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.01.2020 tarih ve E.33 sayılı yazılarına istinaden, Tredaş İşletme Şefliğinin 31.12.2019 tarih ve 38572 sayılı dilekçesine istinaden hazırlanan plan tadilatı görüşüldü. Yapılan müzakereler neticesinde Meclis Başkanı Hikmet ATA, Tredaş İşletme Şefliğine ait plan tadilatının İmar Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan müzakereler neticesinde İmar Komisyonuna havalesine

Meclisimizce oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikamızı ve Aydınlatma Metnini inceleyebilirsiniz.