Merhaba, bugün 14 Temmuz 2024 Pazar
Çağrı Merkezi(0850) 440 09 59
MENÜ

Tarih:06.04.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:66

Konu : 2022 YILI FAALİYET RAPORU

Karar Özeti: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesine istinaden 2022 yılı Faaliyet Raporu görüşülmek üzere  slayt gösterisi olarak Meclisin bilgisine sunuldu. Yapılan görüşmeler ve açık oylama sonucunda 8 Kabul Oy (Hikmet ATA, İdris ALTUN, Güven ÇİMEN, Gönül YILMAZ, Bahattin ÇAVDAR, Fehmi DUMAN, Muharrem ŞEN, Hatice ALTAY), 7 Red Oy (Erol YILMAZ, Atakan ÖZTÜRK, Suat SARI, Doğan ÖZMAN, Serdar ÇOLPAN, Eren DOĞAN, Hıdır ŞANLI) 2022 yılı Faaliyet Raporu Meclisimizce oy çokluğu ile kabul edildi.

 

Tarih:06.04.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:67

Konu : 2 DAİMİ ENCÜMEN ÜYE SEÇİMİ

Karar Özeti: Yapılan gizli oylama sonucunda; oy çoğunluğunu alan  Meclis Üyesi Hıdır ŞANLI ve Hatice ALTAY 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Encümen Üyeliğine seçildi.

 

Tarih:06.04.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:68

Konu : PLAN BÜTÇE KOMİSYONU ÜYE SEÇİMİ

Karar Özeti: Yapılan gizli oylama sonucunda; oy çoğunluğunu alan  Meclis Üyesi Güven ÇİMEN, İdris ALTUN, Atakan ÖZTÜRK, Serdar ÇOLPAN ve Hatice ALTAY 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna üye seçilmelerine Meclisimizce oyçokluğu ile karar verildi.

 

Tarih:06.04.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:69

Konu : İMAR KOMİSYONU ÜYE SEÇİMİ

Karar Özeti: Yapılan gizli oylama sonucunda; oy çoğunluğunu alan  Meclis Üyesi Güven ÇİMEN, İdris ALTUN, Doğan ÖZMAN, Erol YILMAZ ve Hatice ALTAY 1 yıl süre ile görev yapmak üzere İmar Komisyonuna üye seçilmelerine Meclisimizce oyçokluğu ile karar verildi.

 

Tarih:06.04.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:70

Konu : HUKUK KOMİSYONU ÜYE SEÇİMİ

Karar Özeti: Yapılan gizli oylama sonucunda; oy çoğunluğunu alan  Meclis Üyesi Güven ÇİMEN, Bahattin ÇAVDAR, Serdar ÇOLPAN, Atakan ÖZTÜRK ve Hatice ALTAY 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Hukuk Komisyonuna üye seçilmelerine Meclisimizce oyçokluğu ile karar verildi.

 

Tarih:06.04.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:71

Konu : ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU ÜYE SEÇİMİ

Karar Özeti: Yapılan gizli oylama sonucunda; oy çoğunluğunu alan  Meclis Üyesi Güven ÇİMEN, İdris ALTUN, Eren DOĞAN, Suat SARI ve Hatice ALTAY 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Çevre ve Sağlık Komisyonuna üye seçilmelerine Meclisimizce oyçokluğu ile karar verildi.

 

Tarih:06.04.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:72

Konu : GENÇLİK VE SPOR  KOMİSYONU ÜYE SEÇİMİ

Karar Özeti: Yapılan gizli oylama sonucunda; oy çoğunluğunu alan  Meclis Üyesi Güven ÇİMEN, İdris ALTUN, Eren DOĞAN, Suat SARI ve Hatice ALTAY 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Gençlik ve Spor Komisyonuna üye seçilmelerine Meclisimizce oyçokluğu ile karar verildi.

 

Tarih:06.04.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:73

Konu : İÇKİLİ YERLER KOMİSYONU ÜYE SEÇİMİ

Karar Özeti: Yapılan gizli oylama sonucunda; oy çoğunluğunu alan  Meclis Üyesi Güven ÇİMEN, Fehmi DUMAN, Serdar ÇOLPAN, Atakan ÖZTÜRK ve Hatice ALTAY 1 yıl süre ile görev yapmak üzere İçkili Yerler Komisyonuna üye seçilmelerine Meclisimizce oyçokluğu ile karar verildi.

 

Tarih:06.04.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:74

Konu : EĞİTİM, KÜLTÜR, TURİZM KOMİSYONU ÜYE SEÇİMİ

Karar Özeti: Yapılan gizli oylama sonucunda; oy çoğunluğunu alan  Meclis Üyesi Güven ÇİMEN, Fehmi DUMAN, Hıdır ŞANLI, Atakan ÖZTÜRK ve Hatice ALTAY 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Eğitim, Kültür, Turizm  Komisyonuna üye seçilmelerine Meclisimizce oyçokluğu ile karar verildi.

 

Tarih:06.04.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:75

Konu : BORÇLANMA

Karar Özeti: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 68. Maddesi gereğince İller Bankası A.Ş.’ den KDV hariç 50.000.000,00 TL (Ellimilyon+KDV) borçlanma konusunun Yapılan görüşmeler ve açık oylama sonucunda; Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:06.04.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:76

Konu : İMAR PLANINA PLAN NOTU EKLENMESİ

Karar Özeti: Yeniçiftlik ve Çeşmeli Mahallerine ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının 4.1. plan notunun söz konusu 11799 parselin bulunduğu plana ait plan notlarına eklenmesi talebinin Yapılan görüşmeler ve açık oylama sonucunda; İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:06.04.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:77

Konu : KİRALAMA YETKİSİ VERİLMESİ

Karar Özeti: Yeniçiftlik Mahallesi 9832 parselde kayıtlı 527,61 m2 lik taşınmazın kiralanması talebinin Yapılan görüşmeler ve açık oylama sonucunda; İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:06.04.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:78

Konu : CAMİİ YERİ PLAN DEĞİŞİKLİĞİ VE TAHSİS TALEBİ

Karar Özeti: Yeniçiftlik Mahallesi Yenibağlar Mevkii 226 ada ile 227 ada arasındaki park alanının, plan değişikliği ile dini tesis alanına çevrilmesi ve tahsis edilmesi talebinin Yapılan görüşmeler ve açık oylama sonucunda; İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:06.04.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:79

Konu : İMAR KOMİSYONU KARARI

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON KARARI

TAHSİS TALEBİ

Karar Özeti: İmar Komisyonunun “Yapılan incelemeler sonucunda çalışmaların devamına komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.” Kararının kabulüne  Meclisimizce oybirliği  ile karar verildi.

Plan ve Bütçe Komisyonunun “02.03.2023 tarih 54 sayılı karar numarasıyla komisyonumuza havale edilen, tahsisi talep edilen Bahçelievler mahallesi 522 ada 1 parselde bulunan Belediye Düğün Salonunun Emniyet hizmetlerinde kullanılmak üzere Marmaraereğlisi İlçe Emniyet Müdürlüğüne tahsis talebi görüşüldü. Yapılan görüşmeler neticesinde çalışmaların devamına komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.” Kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:06.04.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:80

Konu : İMAR KOMİSYON KARARI

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON KARARI

REZERV ALAN TEMİNİ İÇİN YETKİLENDİRME

Karar Özeti:İmar Komisyonunun “Yapılan incelemeler sonucunda çalışmaların devamına komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.” Kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi. Plan ve Bütçe Komisyonunun “Yerinde dönüşümü mümkün olmayan yapıların dönüşümünün sağlanması amacıyla 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların dönüştürülmesi hakkında Kanunda da tarif edilen Rezerv yapı alanlarının oluşturulması, bu doğrultuda 6306 sayılı Kanun kapsamında Kentsel Dönüşüm amacıyla Rezerv yapı alanlarını oluşturmak maksadıyla, Belediye Başkanlığımızın Mülkiyetinde bulunan tüm taşınmazların gerekecek kısmının, satış , takas gibi her türlü alım satım işlemlerine Belediye Başkanı’nın yetkilendirilmesi, konusu görüşüldü.Yapılan görüşmeler neticesinde çalışmaların devamına komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.” Kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:06.04.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:81

Konu : İMAR KOMİSYON KARARI

SULTANKÖY MAHALLESİ 4690 PARSEL LİKİT KİMYA A.Ş. TARAFINDAN BORU HATTINA YÖNELİK İMAR PLANI DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ

Karar Özeti:İmar Komisyonunun “Yapılan çalışmalar sonucunda, boru hattının hizmet edeceği 4690 parsele yönelik Tekirdağ Valiliği bünyesinde kurulan Özel Güvenlik Komisyonu’nun nihai kararı Kurumumuza iletildikten sonra görüşülmesine komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.” Kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:06.04.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:82

Konu : İMAR KOMİSYON KARARI

LİKİT KİMYA A.Ş. YE AİT MEVCUT BORU HATTINI KAPSAYAN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ

Karar Özeti:İmar Komisyonunun “Yapılan çalışmalar sonucunda, teklif edilen boru hattının onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilan edilen uygulama imar planında yol ve pasif yeşil alan olarak belirlenen alanda kaldığı görülmüştür. Ancak boru hattının bazı bölümlerinin özel mülkiyete konu henüz kamu eline geçmemiş parsellerden geçtiği tespit edilmiştir. Konunun uygulama imar planının kesinleşmesine müteakip 18. Madde uygulaması yapıldıktan sonra değerlendirilmesine komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.” Kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:06.04.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:83

Konu : İMAR KOMİSYON KARARI

YENİÇİFTLİK MAHALLESİ 5030 VE 8573 PARSELLER ARASINDAKİ TESCİLSİZ ALANA İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Karar Özeti:İmar Komisyonunun “Yapılan çalışmalar sonucunda, 5030 ve 8573 parsel numaralı taşınmazlar arasında bulunan 20 metre genişliğindeki tescilsiz alanın park ve yol şeklindeki devamlılığının korunması şeklinde uygulama imar planı değişikliği yapılmasının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.” Kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:06.04.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:84

Konu : İMAR KOMİSYON KARARI

MARMARAEREĞLİSİ 1271 PARSELE İLİŞKİN İNCELEME RAPORU

Karar Özeti:İmar Komisyonunun “Yapılan çalışmalar sonucunda, Tekirdağ Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün 01.12.2022 tarihli inceleme raporunda, bahse konu parselin derinliğinin değişiklik ile düşürüldüğü belirtilmiş ancak değişikliğin içeriğinde parselin derinliğini etkileyen bir değişiklik bulunmamakta olup derinlik yönünden bir aykırılık bulunmadığı; değişikliğe ilişkin Karayolları Genel Müdürlüğü’nden uygunluk görüşü alınmadığı belirtilmiş ancak yapılan değişiklikte Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluk alanını etkileyen herhangi bir unsur bulunmadığı; park alanının yoldan cephe almadığı belirtilmiş ancak park alanının kamuya açık otopark alanından veya kıyıdan ulaşılabilir durumda olduğu; planın, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne uygun olarak ilan edildiği ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 2013/17 sayılı Genelgesi uyarınca incelenmek üzere gönderildiği, E-Plan Otomasyon Sistemi’nde ise UİP-14717,4 PİN numarası ile plana ait verilerin yüklendiği belirlendiğinden Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 34. Maddesi 5. Fıkrasında herhangi bir aykırılık içermediği anlaşılmaktadır. Bu doğrultuda, Tekirdağ Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün 01.12.2022 tarihli inceleme raporunun reddine komisyonumuzca oy birliğiyle karar verilmiştir.” Kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:06.04.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:85

Konu : İMAR KOMİSYON KARARI

MARMARAEREĞLİSİ 205 ADA 1 PARSELE İLİŞKİN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Karar Özeti:İmar Komisyonunun “Yapılan çalışmalar sonucunda, talebin reddine komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.” Kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:06.04.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:86

Konu : İMAR KOMİSYON KARARI

MARMARAEREĞLİSİ 4110 VE 4111 PARSELLERDE İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE YÖNELİK KURUM GÖRÜŞÜ TALEBİ

Karar Özeti: İmar Komisyonunun “Yapılan çalışmalar sonucunda, parsellerin bulunduğu bölgede revizyon imar planı yapılmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğü anlaşıldığından talebin plan revizyonu kapsamında çevresi ile beraber değerlendirilmesi gerektiğine komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.” Kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:06.04.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:87

Konu : İMAR KOMİSYON KARARI

SULTANKÖY MAHALLESİ 38 ADA 165 PARSEL VE CİVARINA AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ

Karar Özeti:İmar Komisyonunun “Yapılan incelemeler  sonucunda, çalışmaların devamına komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.” Kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:06.04.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:88

Konu : İMAR KOMİSYON KARARI

SULTANKÖY MAHALLESİ 174 ADA 13 VE 30 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ TEKİFİ

Karar Özeti:İmar Komisyonunun “Yapılan incelemeler sonucunda, çalışmaların devamına komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.” Kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:06.04.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:89

Konu : HAYVAN BARINAĞI HAKKINDA GÖRÜŞ

Karar Özeti: Türkmenli Mahallesi, 109 ada 242 parsel numaralı mera vasıflı taşınmazda Belediye Başkanlığımızca sponsor destekleri ile hayvan barınağı yapılması planlanmakta olduğundan, tahsisi amacı değişikliği müracaatı için söz konusu parselde hayvan barınağı yapılmasında sakınca olup olmadığı konusunun Yapılan görüşmeler ve açık oylama sonucunda; İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ve Ara Komisyon yapılmasına  Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 

Tarih:06.04.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:90

Konu : CAMİİ YERİ TALEBİ

Karar Özeti: Yeniçiftlik Mahallesi Erguvan 12 Sokakta yer alan park alanı olarak belirtilen mevkide bölge insanının kalabalığı, yakın çevresinde camii bulunmadığı bahisle hayırsever vatandaşlarca camii yapılacağından cami alanı olarak ayrılması talebinin Yapılan görüşmeler ve açık oylama sonucunda; İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:06.04.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:91

Konu : YENİÇİFTLİK VE ÇEŞMELİ MAHALLERİNİ KAPSAYAN 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANINDA PLAN NOTU GELİŞTİRİLMESİ

Karar Özeti: Yeniçiftlik ve Çeşmeli Mahallerini kapsayan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında plan uygulamaları ile ilgili vatandaşlarımızdan mağdur oldukları yönünde şikayetler gelmesi ile Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı ve Hürriyet Caddesi (PTT Caddesi) üzerinde bulunan Ticaret+Konut alanı olarak ayrılmış parsellerde planla ve yönetmelikle verilen yapılanma koşullarında parseller arasında eşitsizlik doğduğundan konunun çözümü konusunda gerekli plan notunun geliştirilmesi konusunun Yapılan görüşmeler ve açık oylama sonucunda; İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:02.03.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 2

Karar No:92

Konu : İMAR KOMİSYON KARARI

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON KARARI

HAYVAN BARINAĞI HAKKINDA GÖRÜŞ

Karar Özeti:İmar Komisyonunun “Yapılan incelemeler sonucunda, çalışmaların devamına komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.” Kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi. Plan ve Bütçe Komisyonunun “Yapılan incelemeler sonucunda, çalışmaların devamına komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.” Kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikamızı ve Aydınlatma Metnini inceleyebilirsiniz.