Merhaba, bugün 14 Temmuz 2024 Pazar
Çağrı Merkezi(0850) 440 09 59
MENÜ

Tarih:05.05.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:72

Konu : 2021 MALİ YILI KESİN HESABI

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis Başkanı Hikmet ATA 2021 Mali Yılı Kesin Hesabı konusunun Plan ve Bütçe komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda 2021 Mali Yılı Kesin Hesabı Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:05.05.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:73

Konu : BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda; Meclis Başkanı Hikmet ATA Boş Kadro Değişikliğinin kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda 6 Kabul Oy’ una karşılık (Hikmet ATA, İdris ALTUN, Güven ÇİMEN, Gönül YILMAZ, Bahattin ÇAVDAR, Fehmi DUMAN), 9 Red Oy (Erol YILMAZ, Atakan ÖZTÜRK, Suat SARI, Doğan ÖZMAN, Serdar ÇOLPAN, Eren DOĞAN, Hatice ALTAY, Mustafa DEMİR, Muharrem ŞEN) ile Boş Kadro Değişikliği oyçokluğu ile red edilmiştir.

 

Tarih:05.05.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:74

Konu : İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İLE CAMİ YERİ TAHSİSİ TALEBİ

Karar Özeti: Yeniçiftlik Mahallesi, Yenibağlar Mevkii adresinde bulunan 226 ada ile 227 ada arasındaki park yeri olarak belirtilen mevkiinin cami yeri olarak tahsis alanına çevrilmesi hususunda yapılan görüşmeler sonucunda; Meclis Başkanı Hikmet ATA konunun İmar Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda konunun İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:05.05.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:75

Konu : ŞARTSIZ BAĞIŞ TALEBİ

Karar Özeti: Yeniçiftlik Mahallesi 9791 parselde kayıtlı 5,93 m2 lik taşınmaz sahibi Filiz GÖNEÇLİ tarafından belediyemize şartsız bağış talebi konusunda yapılan görüşmeler sonucunda; Meclis Başkanı Hikmet ATA konunun İmar Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda konunun İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi. Meclis Başkanı Hikmet ATA konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:05.05.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:76

Konu : KAMU YARARI

Karar Özeti: Yeniçiftlik ve Çeşmeli Mahalleri Revizyon İmar Planı sınırları dahilinde bulunan 20,728 hektarlık alanda tarım dışı amaçla kullanılmak üzere Bakanlıktan kamu yararı alınması konusunda yapılan görüşmeler sonucunda; Meclis Başkanı Hikmet ATA konunun İmar Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda konunun İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:05.05.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:77

Konu : KİRALAMA TALEBİ

Karar Özeti: Yeniçiftlik Mahallesi 851 ada 1 parsel nolu taşınmazın İmar planında  dini tesis olarak ayrılması ve hali hazırda taşınmaz üzerinde cami bulunması nedeni ile Hazreti Ebulfazl Abbas Derneği adına kiralanması talebi konusunda yapılan görüşmeler sonucunda; Meclis Başkanı Hikmet ATA konunun İmar Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda konunun İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi. Meclis Başkanı Hikmet ATA konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:05.05.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:78

Konu : ARAŞTIRMA KOMİSYON KARARI

YENİÇİFTLİK VE ÇEŞMELİ MAHALLERİNİ KAPSAYAN 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON İMAR PLANLARI

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda; Meclis Başkanı Hikmet ATA Araştırma Komisyonu kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:05.05.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:79

Konu : İMAR KOMİSYONU-PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON KARARI

MARMARAEREĞLİSİ MAHALLESİ 0 ADA 11789 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZIN TÜRKİYE DİYANET VAKFI MARMARAEREĞLİSİ ŞUBESİ ADINA TAPU DEVRİ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda; Meclis Başkanı Hikmet ATA İmar Komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda İmar Komisyonun kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi. Meclis Başkanı Hikmet ATA Plan ve Bütçe Komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu.  Yapılan açık oylama sonucunda Plan ve Bütçe Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 

Tarih:05.05.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:80

Konu : İMAR KOMİSYONU-PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON KARARI

YENİÇİFTLİK MAHALLESİ 851 ADA 1 PARSEL NUMARALI TAŞINMASIN TAPU DEVRİ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda; Meclis Başkanı Hikmet ATA İmar Komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda İmar Komisyonun kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi. Meclis Başkanı Hikmet ATA Plan ve Bütçe Komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda Plan ve Bütçe Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi. 

 

Tarih:05.05.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:81

Konu : İMAR KOMİSYONU-PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON KARARI

YENİÇİFTLİK MAHALLESİ 361 ADA 9 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZIN TAPU DEVRİ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda; Meclis Başkanı Hikmet ATA İmar Komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda İmar Komisyonun kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi. Meclis Başkanı Hikmet ATA Plan ve Bütçe Komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda Plan ve Bütçe Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi. 

 

Tarih:05.05.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:82

Konu : İMAR KOMİSYONU KARARI

MARMARAEREĞLİSİ MAHALLESİ 436 ADA 1 PARSELDE İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda; Meclis Başkanı Hikmet ATA İmar Komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda İmar Komisyonun kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:05.05.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:83

Konu : İMAR KOMİSYONU KARARI

MARMARAEREĞLİSİ MAHALLESİ TRAFO YERİNE İLİŞKİN KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda; Meclis Başkanı Hikmet ATA İmar Komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda İmar Komisyonun kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:05.05.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:84

Konu : İMAR KOMİSYONU KARARI

SULTANKÖY MAHALLESİ 1981 VE 1982 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARDA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda; Meclis Başkanı Hikmet ATA İmar Komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda İmar Komisyonun kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:05.05.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:85

Konu : İMAR KOMİSYONU-PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON KARARI

ÇEŞMELİ MAH. 347 ADA 1 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZIN TÜRKİYE DİYANET VAKFI MARMARAEREĞLİSİ ŞUBESİ ADINA TAPU DEVRİ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda; Meclis Başkanı Hikmet ATA İmar Komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda İmar Komisyonun kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi. Meclis Başkanı Hikmet ATA Plan ve Bütçe Komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda Plan ve Bütçe Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi. 

 

Tarih:05.05.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:86

Konu : İMAR KOMİSYONU-PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON KARARI

OKUL ARSASI MÜLKİYETLERİNİN DEVRİ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda; Meclis Başkanı Hikmet ATA İmar Komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda İmar Komisyonun kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi. Meclis Başkanı Hikmet ATA Plan ve Bütçe Komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda Plan ve Bütçe Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi. 

 

Tarih:05.05.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:87

Konu : PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU KARARI

İLLER BANKASI A.Ş. DEN 30.000.000 (OTUZMİLYON) TL BORÇLANMA

Karar Özeti Yapılan görüşmeler sonucunda; Meclis Başkanı Hikmet ATA Plan ve Bütçe Komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda Plan ve Bütçe Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi. 

 

Tarih:05.05.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:88

Konu : MECLİS ÜYELİĞİNİN DÜŞÜRÜLMESİ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 29. Maddesinde “Belediye meclis üyeliğine seçilme yeterliliğinin kaybedilmesi durumunda, Valinin bildirmesi üzerine Danıştay tarafından üyeliğin düşmesine karar verilir” diye belirtildiğinden, Meclis Üyesi Servet ÜNAL’ın meclis üyeliğinin düşürülmesi için konunun Valilik Makamına sunulmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:10.05.2022

Birleşim No:2 / Oturum: 1

Karar No:89

Konu : PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON KARARI

2021 MALİ YILI KESİN HESABI

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda; Meclis Başkanı Hikmet ATA Plan ve Bütçe Komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda Mahalli İadareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. Maddesinin hükümlerine istinaden Plan ve Bütçe Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi. 

 

 

 

 

 

İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikamızı ve Aydınlatma Metnini inceleyebilirsiniz.