Merhaba, bugün 14 Temmuz 2024 Pazar
Çağrı Merkezi(0850) 440 09 59
MENÜ

 Tarih:04.03.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:33

Konu : MEVSİMLİK İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASI

Karar Özeti: Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğünde mevsimlik işçi çalıştırılmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:04.03.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:34

Konu : KİLİTLİ PARKE TAŞI, BETON BORDÜR, BETON OLUK TAŞI VE BETON ELEMANLARI ALIM İŞİ İÇİN İLLER BANKASI A.Ş. DEN KREDİ KULLANILMASI

Karar Özeti: Kilitli parke taşı, beton bordür, beton oluk taşı ve beton elemanları alım işi için İller Bankası A.Ş. den kredi kullanılması konusunun Plan Bütçe Komisyonunda havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi. Ara Komisyon yapılmasına Meclisimizce oyçokluğuyla karar verildi.

 

Tarih:04.03.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:35

Konu :BAŞKANLIĞIMIZA AİT EK HİZMET BİNALARININ BAKIM ONARIM İŞLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 2 ADET BETONARME HİZMET BİNASI DIŞ CEPHE, ÇATI VE BİNA İÇİ BAKIM ONARIM YAPIM İŞİ İÇİN İLLER BANKASI A.Ş. DEN KREDİ KULLANILMASI

Karar Özeti: Başkanlığımıza ait ek hizmet binalarının bakım onarım işlerinde kullanılmak üzere 2 adet betonarme hizmet binası dış cephe, çatı ve bina içi bakım onarım yapım işi için İller Bankası A.Ş. den kredi kullanılması konusunun Plan Bütçe Komisyonunda havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi. Ara Komisyon yapılmasına Meclisimizce oyçokluğuyla karar verildi.

 

Tarih:04.03.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:36

Konu : TAŞ-MICIR-STABLİZE OCAKLARI AÇILMASI-İŞLETİLMESİ-SATILMASI, ASFALT ÜRETİM-SATIŞI VE PARKE TAŞI İMALİ-SATIŞI MAKSADIYLA LİMİTED ŞİRKET KURULMASI VE ŞİRKETİN KURULUŞU İÇİN BAŞKANLIK MAKAMINA YETKİ VERİLMESİ.

Karar Özeti: Taş-mıcır-stablize ocakları açılması-işletilmesi-satılması, asfalt üretim-satışı ve parke taşı imali-satışı maksadıyla Limited Şirket kurulması ve şirketin kuruluşu için Başkanlık Makamına yetki verilmesi konusunun Plan Bütçe Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:04.03.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:37

Konu : STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÖDENEKLERİNİN PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜNE AKTARILMASI

Karar Özeti: Strateji Geliştirme Müdürlüğü ödeneklerinin Plan Ve Proje Müdürlüğüne aktarılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ve Ara Komisyon yapılmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:04.03.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:38

Konu : SULTANKÖY MAHALLESİ 2170 NOLU PARSELE AİT 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Karar Özeti: Sultanköy Mahallesi 2170 Nolu Parsele Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:04.03.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:39

Konu : 205 ADA 1 NOLU PARSELİN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Karar Özeti: 205 Ada 1 Nolu Parselin İmar Planı Değişikliği konusunun İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 

Tarih:04.03.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:40

Konu : CADDE İSİM DEĞİŞİKLİĞİ

Karar Özeti:İlçemiz hudutları dahilinde Dereağzı Mahallesinde Tekirdağ İstanbul karayolu üzerinde yazlık sitelerimizin yoğun olarak bulunduğu “Dallas” caddesinin “İstiklal Marşı Caddesi” olarak değiştirilmesi konusunun İmar Komisyonuna Havalesine ve Ara Komisyonda görüşülmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:04.03.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:41

Konu : SULTANKÖY 2809 PARSELE İLİŞKİN PLAN DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ

Karar Özeti:Sultanköy mah. Sınırları içerisinde yer alan 2809 Parsele ilişkin Plan Değişikliği konusunun İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:04.03.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:42

Konu : İDRİS ALTUN’UN SORU ÖNERGESİ (YATAY KAT İRTİFAKI TESİS EDİLMİŞ PARSELLERDE İNŞAATINA HİÇ BAŞLANMAMIŞ BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN OLDUĞU ARSALARDA YAPI RUHSAT MÜRACAATLARINDA MUVAFFAKATNAME İSTENDİĞİNDEN, DİĞER KAT MALİKLERİNE ULAŞMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİLDİĞİNDEN KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ)

Karar Özeti:Konunun İmar Komisyonuna havalesine ve Ara Komisyonda görüşülmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:04.03.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 2

Karar No:43

Konu : İMAR KOMİSYON KARARI (SULTANKÖY MAH. 92 ADA 11,12,13,14,15 VE 16 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ)

Karar Özeti:İmar Komisyonunun Park alanının taşındığı yerin belirlendiği ve plana işlendiği anlaşıldığından değişiklik teklifinin uygun olduğuna kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:04.03.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 2

Karar No:44

Konu : İMAR KOMİSYON KARARI (SULTANKÖY MAH. 88 ADA 1, 89 ADA 1 VE 2, 90 ADA 1 VE 2 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ)

Karar Özeti: İmar Komisyonunun Park alanının taşındığı yerin belirlendiği ve plana işlendiği anlaşıldığından değişiklik teklifinin uygun olduğuna kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:04.03.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 2

Karar No:45

Konu : İMAR KOMİSYON KARARI (YENİÇİFTLİK MAH. 3.DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANINI KAPSAYAN 1/5000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI)

Karar Özeti: Yeniçiftlik Mah. 3. Derece Arkeolojik Sit Alanını Kapsayan 1/5000 Ölçekli Koruma A maçlı Mazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının uygun olduğuna Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin görüşü ile birlikte Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:04.03.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 2

Karar No:46

Konu : İMAR KOMİSYON KARARI (MARMARAEREĞLİSİ MAH. 264 ADA 1 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZDAKİ OTOGAR ALANI PLAN DEĞİŞİKLİĞİ KONUSUNUN GÖRÜŞÜLMESİ.)

Karar Özeti: İmar Komisyonunun Marmaraereğlisi Mah. 264 Ada 1 Parsel Numaralı Taşınmazdaki Otogar Alanı Plan Değişikliği Konusunda Çalışmalarının devamına kararı Meclisimizce oybirliği ile kabul edildi.

 

Tarih:04.03.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 2

Karar No:47

Konu : İMAR KOMİSYON KARARI (MARMARAEREĞLİSİ HUDUTLARI DAHİLİNDE TÜM İSİMSİZ PARK ALANLARINA İSİM VERİLMESİ)

Karar Özeti: İmar Komisyonunun  Marmaraereğlisi Hudutları Dahilinde Tüm İsimsiz Park Alanlarına İsim Verilmesi konusunda hangi parka hangi isim verileceği konusunda çalışmaların devamına kararı Meclisimizce oybirliği ile kabul edildi.

 

Tarih:04.03.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 2

Karar No:48

Konu : İMAR KOMİSYON KARARI (YENİÇİFTLİK VE ÇEŞMELİ AHALLERİNİ KAPSAYAN 1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZYON NAZIM İMAR PLANINA UYGUN OLARAK HAZIRLANAN 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI)

Karar Özeti: İmar Komisyonunun Yeniçiftlik Ve Çeşmeli Mahallerini Kapsayan 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına Uygun Olarak Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı konusunda çalışmaların devamına kararı Meclisimizce oybirliği ile kabul edildi.

 

Tarih:04.03.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 2

Karar No:49

Konu :PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON KARARI (STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÖDENEKLERİNİN PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜNE AKTARILMASI)

Karar Özeti: Plan ve Bütçe Komisyonunun  Strateji Geliştirme Müdürlüğü kaldırıldığından dolayı bütçesinin “5393 sayılı kanunun 18. Maddesi b bendi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesi uyarınca, Plan ve Proje Müdürlüğüne aktarılması kararı Meclisimizce oybirliği ile kabul edildi.

 

Tarih:04.03.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 2

Karar No:50

Konu : PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON KARARI (2 ADET BETONARME HİZMET BİNASI DIŞ CEPHE, ÇATI VE BİNA İÇİ BAKIM ONARIM YAPIM İŞİ İÇİN İLLER BANKASI A.Ş. DEN KREDİ KULLANILMASI)

Karar Özeti: 2 Adet Betonarme Hizmet Binası Dış Cephe, Çatı Ve Bina İçi Bakım Onarım Yapım İşinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş. den 4.483.645,53 (Dörtmilyon dörtyüzseksenüçbin altıyüzkırkbeş elliüç) TL kredi kullanılmasına , krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Hikmet ATA’nın yetkilendirilmesine Meclisimizce oyçokluğuyla karar verildi.

 

Tarih:04.03.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 2

Karar No:51

Konu : PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON KARARI (KİLİTLİ PARKE TAŞI, BETON BORDÜR, BETON OLUK TAŞI VE BETON ELEMANLARI ALIM İŞİ İÇİN İLLER BANKASI A.Ş. DEN KREDİ KULLANILMASI)

Karar Özeti: Kilitli Parke Taşı, Beton Bordür, Beton Oluk Taşı Ve Beton Elemanları Alım İşi kapsamında kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş. den 5.696.827,60 (Beşmilyon altıyüzdoksanaltıbin sekizyüzyirmiyedi altmış) TL kredi kullanılmasına, krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Hikmet ATA’nın yetkilendirilmesine Meclisimizce oyçokluğuyla karar verildi.

 

Tarih:04.03.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 2

Karar No:52

Konu : İMAR KOMİSYON KARARI (DEREAĞZI MAHALLESİNDE BULUNAN ‘DALLAS’ CADDESİNİN ‘İSTİKLAL MARŞI CADDESİ’ OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ)

Karar Özeti:İmar Komisyon kararının kabulüne 5393 Sayılı Belediye Kanunun 81. Maddesi gereğince Dereağzı mah. 7004 ve 3000 Sokak isimlerinin İstiklal Marşı Caddesi olarak değiştirilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:04.03.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 2

Karar No:53

Konu : İMAR KOMİSYON KARARI (İDRİS ALTUN’UN SORU ÖNERGESİ (YATAY KAT İRTİFAKI TESİS EDİLMİŞ PARSELLERDE İNŞAATINA HİÇ BAŞLANMAMIŞ BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN OLDUĞU ARSALARDA YAPI RUHSAT MÜRACAATLARINDA MUVAFFAKATNAME İSTENDİĞİNDEN, DİĞER KAT MALİKLERİNE ULAŞMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİLDİĞİNDEN KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ)

Karar Özeti: İmar Komisyonunun Belediyemiz hudutları dahilinde yatay kat irtifakı tesis edilmiş parsellerde yeniden ruhsat müracaatlarında, parselde inşaata hiç başlanmamış olması halinde de diğer kat maliklerinden muvaffakatname aranmaksızın ruhsat talepleri karşılanacaktır kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikamızı ve Aydınlatma Metnini inceleyebilirsiniz.