Merhaba, bugün 17 Haziran 2024 Pazartesi
Çağrı Merkezi(0850) 440 09 59
MENÜ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Birleşim No:1/ Oturum:1

Konu
: MARMARAEREĞLİSİ 6034 PARSEL TRAMPA TALEBİ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA konunun İmar Komisyonuna ve Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda konunun İmar Komisyonuna ve Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:02.02.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:35

Konu : MARMARAEREĞLİSİ 205 ADA 1 PARSELE İLİŞKİN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA konunun İmar Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda konunun İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:02.02.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:36

Konu : PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

ÜCRET TARİFESİ (ATIK TAŞIMA VE KABUL BEGESİ, HAFRİYAT DÖKÜM BEDELİ M3)

Karar Özeti: Plan ve Bütçe Komisyonunun ; “Yapılan görüşmeler sonucunda çalışmaların devamına komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.” Kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:02.02.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:37

Konu : PLAN VE BÜTÇE- İMAR KOMİSYONU

SATIŞ İÇİN BELEDİYE ENCÜMENİNE YETKİ VERİLMİŞ TÜM PARSELLERİN SATIŞ YETKİSİNİN İPTAL EDİLMESİ

Karar Özeti: Meclis Başkanı Hikmet ATA Plan ve Bütçe Komisyonu kararında “Encümendeki satış yetkisinin kaldırılması kararını Meclisinin takdirine bırakılmıştır.”  denildiğinden; İmar Komisyon Kararının uygun olduğuna, Encümene verilen Satış yetkisinin kaldırılmamasını oylamaya sunuyorum dedi. 8 kabul 8 red (Eren DOĞAN, Atakan ÖZTÜRK, Suat SARI, Doğan ÖZMAN, Erol YILMAZ, Hıdır ŞANLI, Serdar ÇOLPAN, Hatice ALTAY ) oyuna karşılık Encümen verilen satış yetkisinin kaldırılmamasına Meclisimizce  oy çokluğu ile karar verildi. (5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. Maddesi gereği).

 

Tarih:02.02.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:38

Konu : PLAN VE BÜTÇE –İMAR KOMİSYONU

SULTANKÖY MAHALLESİ 2512 VE 2513 PARSELLERDE TAKAS TALEBİ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA İmar Komisyonu Kararı ve Plan ve Bütçe Komisyonu kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda komisyon kararlarının  kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:02.02.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:39

Konu : İMAR KOMİSYONU

YENİÇİFTLİK MAHALLESİ 234 ADA 1 VE 2 PARSEL OTEL ALANINDAN KONUT ALANINA ÇEVRİLMESİ PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

Karar Özeti: İmar Komisyonunun; “Yapılan incelemeler sonucunda, talep edilen değişiklik nazım imar planı değişikliği gerektirdiğinden talebin, gerekli yeterliliğe haiz plan müellifine hazırlatılarak Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne sunulması gerektiğine komisyonumuzca oy birliğiyle karar verilmiştir.” Kararının reddine, Talebin Reddine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:02.02.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:40

Konu : İMAR KOMİSYONU

YENİÇİFTLİK MAHALLESİ 2517 PARSELİN OTEL ALANINDAN KONUT ALANINA ÇEVRİLMESİ PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

Karar Özeti: İmar Komisyonunun; “Yapılan incelemeler sonucunda, parselin hisseli olduğu, kurumumuza verilen dilekçede parsel hissedarlarının tamamının imza sirküsü veya plan müellifinin vekaleti bulunmadığı bu nedenle müracaatın mevzuata uygun şekilde yapılmadığı, tüm parsel maliklerinin vekaletinin alındıktan sonra müracaat edilmesi halinde talebin değerlendirilebileceğine komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.” Kararının kabulüne  Meclisimizce oyçokluğu ile karar verildi.

 

Tarih:02.02.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:41

Konu : İMAR KOMİSYONU

SULTANKÖY MAHALLESİ 4690 PARSEL LİKİT KİMYA A.Ş. TARAFINDAN BOU HATTINA YÖNELİK İMAR PLANI DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ

Karar Özeti: İmar Komisyonunun; “Yapılan incelemeler sonucunda, çalışmaların devamına komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.” Kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:02.02.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:42

Konu : İMAR KOMİSYONU

LİKİT KİMYA A.Ş. YE AİT MEVCUT BORU HATTINI KAPSAYAN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Karar Özeti: İmar Komisyonunun; “Yapılan incelemeler sonucunda, çalışmaların devamına komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.” Kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:02.02.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:43

Konu : İMAR KOMİSYONU

SOKAK İSMİNİN DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ

Karar Özeti: İmar Komisyonunun; “Yapılan incelemeler sonucunda, talebin uygun olmadığına komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.” Kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:02.02.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:44

Konu : İMAR KOMİSYONU

YENİÇİFTLİK MAHALLESİ 5030 VE 8573 PARSELLER ARASINDAKİ TESCİLSİZ ALANA İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Karar Özeti: İmar Komisyonunun; “Yapılan incelemeler sonucunda, çalışmaların  devamına komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.”kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:02.02.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:45

Konu : İMAR KOMİSYONU

SULTANKÖY MAHALLESİ 1. ETAP REVİZYON VE İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI 1.8.9 NOLU PLAN NOTU

Karar Özeti: İmar Komisyonunun; “Yapılan incelemeler sonucunda, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 19. Maddesi ‘f’ fıkrası 1. Bendi uygulamasının, Sultanköy Mahallesi Konut ve Konut Gelişme Alanını Kapsayan 1.Etap Revizyon+İlave Uygulama İmar Planı’nda yer alan tüm konut alanlarında, zemin katlarda 100 m2’ye kadar konut dışı kullanımlar yer alabileceğine ancak 100 m2’den büyük iş yeri yapılması taleplerinde en az 10 metre yola cephe aranmasının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar

verilmiştir.” Kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:02.02.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:46

Konu : İMAR KOMİSYONU

MARMARAEREĞLİSİ 1271 PARSELE İLİŞKİN İNCELEME RAPORU

Karar Özeti: İmar Komisyonunun; “Yapılan incelemeler sonucunda, çalışmaların devamına komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.” Kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:02.02.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:47

Konu : İMAR KOMİSYONU

MARMARAEREĞLİSİ ESKİ 1781 YENİ 519 ADA 1 PARSELE İLİŞKİN KORUMA AMAÇLI NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI

Karar Özeti: İmar Komisyonunun; “Yapılan incelemeler sonucunda, teklif edilen koruma nazım ve uygulama imar planının uygun görüşle Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne sunulmasının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile verilmiştir.” Kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:02.02.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:48

Konu : BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis Başkanı Hikmet ATA Boş Kadro Değişikliğinin kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda (II) Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetvelinde görüldüğü şekilde  Kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:02.02.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:49

Konu : ÜCRET TARİFE DEĞİŞİKLİĞİ (BORU HATLARI KİRA BEDELİ)

Karar Özeti: Ücret Tarife Değişikliği konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ve Ara Komisyon yapılarak konunun görüşülmesine,  yapılan açık oylama sonucunda Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:02.02.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 2

Karar No:50

Konu : PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

ÜCRET TARİFE DEĞİŞİKLİĞİ (BORU HATLARI KİRA BEDELİ)

Karar Özeti: Plan ve Bütçe Komisyonunun; “Yapılan görüşmeler sonucunda2023 Mali Yılı Ücret Tarifesinde Bulunan Mali Hizmetler Müdürlüğü 7. Maddesinde belirtilen Boru Hatları Kira Bedeli(m2) 500,00 TL olarak belirtilen tarifenin Yeniden değerleme oranı olan %122,93 Olarak değerlemesinin yapıldıktan sonra 434,71 TL olarak değiştirilmesine komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.” Kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikamızı ve Aydınlatma Metnini inceleyebilirsiniz.