Merhaba, bugün 14 Temmuz 2024 Pazar
Çağrı Merkezi(0850) 440 09 59
MENÜ

T.C. MARMARAEREĞLİSİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, 14/07/1965 tarihli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 134 üncü maddesi uyarınca 17/09/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi gereğince; Marmaraereğlisi Belediyesinde görevli memurların disiplin amirlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2- (1) Bu Yönetmelik, Marmaraereğlisi Belediyesinde görevli memurlar hakkında uygulanır.

Disiplin Amirleri

Madde 3- (1) Disiplin amirleri, bu Yönetmeliğin ekli çizelgesinde gösterilmiştir. Birim amiri bulunmuyorsa; disiplin amiri müdür, üst disiplin amiri Belediye Başkanıdır.

Memurların disiplin işleri

Madde 4- (1) Memurların disiplin iş ve işlemlerinde Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 5- (1) Bu Yönetmelik, Marmaraereğlisi Belediye Meclisi Kararı ile kabulü ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 6- (1) Bu yönetmeliği, Marmaraereğlisi Belediye Başkanı yürütür.

EK : Marmaraereğlisi Belediyesi Disiplin Amirleri Çizelgesi

MARMARAEREĞLİSİ BELEDİYESİ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

ÜNVANI DİSİPLİN AMİRİ ÜST DİSİPLİN AMİRİ EN ÜST DİSİPLİN AMİRİ

BAŞKAN YARDIMCISI BELEDİYE BAŞKANI

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ BELEDİYE BAŞKANI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ BELEDİYE BAŞKANI

EĞİTİM VE İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ BELEDİYE BAŞKANI

ZABITA MÜDÜRÜ BELEDİYE BAŞKANI

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRÜ BELEDİYE BAŞKANI

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRÜ BELEDİYE BAŞKANI

FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ BELEDİYE BAŞKANI

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜ BELEDİYE BAŞKANI

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRÜ BELEDİYE BAŞKANI

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ BELEDİYE BAŞKANI

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRÜ BELEDİYE BAŞKANI

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRÜ BELEDİYE BAŞKANI

SİVİL SAVUNMA UZMANI BELEDİYE BAŞKANI VALİ

UZMAN BİRİM MÜDÜRÜ BELEDİYE BAŞKANI

MALİ HİZMETLER UZMANI BİRİM MÜDÜRÜ BELEDİYE BAŞKANI

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI BİRİM MÜDÜRÜ BELEDİYE BAŞKANI

ZABITA AMİRİ BİRİM MÜDÜRÜ BELEDİYE BAŞKANI

ŞEF BİRİM MÜDÜRÜ BELEDİYE BAŞKANI

ZABITA KOMSERİ BİRİM AMİRİ BİRİM MÜDÜRÜ BELEDİYE BAŞKANI

DİĞER MEMURLAR BİRİM AMİRİ BİRİM MÜDÜRÜ BELEDİYE BAŞKANI

İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikamızı ve Aydınlatma Metnini inceleyebilirsiniz.