MENÜ

Müdürlüğün Görevleri;

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ve Yönetmeliklerinin verdiği yetki ile Belediye Sınırları içersinde çevrenin korunması, iyileştirilmesi, geri dönüşebilen atıkların yönetmeliğe uygun olarak toplanıp geri kazanımının sağlanması çalışmalarını başta Çevre ve Orman Bakanlığı olmak üzere ilgili Bakanlıkların ve Marmaraereğlisi Belediyesinin talimatları, Belediye Meclisi ve Encümen kararları, Mahalli Çevre Kurulu Kararları doğrultusunda yapan müdürlüktür.