Merhaba, bugün 8 Temmuz 2020 Çarşamba
Çağrı Merkezi(0850) 440 09 59
MENÜ
Yazı İşleri Müdürü
  Hicran Pehlivan
 

0850 440 09 59 - 09 13

  h.pehlivan@marmaraereglisi.bel.tr
  yaziisleri@marmaraereglisi.bel.tr

Müdürlüğün Görevleri;

 • Belediye meclisi ve Encümen ile ilgili görevleri.
 • Genel evrak kayıt ile ilgili görevleri.
 • Evlendirme İşleri ile ilgili görevleri.
 • Hukuk İşleri ile ilgili görevleri.
 • Bilgi İşlem ile ilgili görevleri.
 • Sivil Savunma ile ilgili görevleri.Belediye Meclisi İle İlgili Görevleri;

 • Belediyemiz birimlerinden yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak Belediye meclisinde görüşülüp karara bağlanmak, üzere Belediye Başkanlığından havaleli konuları, gündem maddesi olarak hazırlayıp Meclis Başkanlığına sunmak.
 • Meclis toplantı gündeminin, bir önceki birleşime ait meclis karar özetleri ve kararların birer adet fotokopileri ile birlikte zabıta memurları aracılığı ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesine göre meclis üyelerine en az 3 gün önceden imza karşılığı teslim edilmesini sağlamak.
 • Belediye Meclisi ve İhtisas Komisyonlarının çalışmalarına yardımcı olmak, karar ve raporlarını yazmak, - Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 16. maddesine göre meclis toplantı tutanaklarını hazırlamak, başkanlık divanına imzalatmak ve bu tutanakları bir dosyada saklamak, incelemeye hazır bulundurmak.
 • Meclis üyelerinin, meclis toplantılarına devamlılıklarını belirlemek üzere meclis başkanlığınca tutulan puantaj cetvelini saklamak.
 • Meclis toplantısı bittikten sonra alınan kararları, meclis başkanı ve meclis katiplerine imzalatmak ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 23. maddesine göre belediye başkanı tarafından yeniden görüşülmek üzere meclise iade edilmeyen kararları Büyükşehir Belediye Başkanlığına onaya göndermek, onaydan sonra gelen meclis kararlarının bir suretini kendi bünyesinde arşivlemek, bir suretini de gereği için ilgili müdürlüğe göndermek.
 • Alınan meclis kararlarını meclis karar defterine yazmak, ve meclis başkanı ile meclis katiplerine defteri imzalatmak.
 • Belediye meclis üyelerine, gerek meclis toplantısına, gerekse İhtisas Komisyonu toplantılarına katıldıkları her gün için ödenecek olan huzur hakkı puantajını hazırlamak ve gereği için Personel Müdürlüğüne göndermek.Belediye Encümeni İle İlgili Görevleri;

 • Belediyemiz birimlerinin ilgili Başkan Yardımcısının uygun görüşü ile Belediye Başkanından havaleli konuları gündem maddesi olarak encümene sunmak.
 • 5393 sayılı Belediye Kanununun 35. maddesine göre, haftada 1 gün toplanan belediye encümeninin almış olduğu kararların yazılmasını, arşivlenmesini ve gereği için ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
 • Encümence alınan kararları encümen karar defterine yazmak, metin haline getirilen kararları encümen başkanı ve üyelere imzalatmak.Genel Evrak Kayıt İle İlgili Görevleri:

 • Belediye Başkanlığına kamu kurum ve kuruluşlardan gelen evrakların kaydını yapmak ve ilgili birimlere zimmet karşılığı teslim etmek.
 • Belediye Başkanlığına vatandaşlar tarafından verilen dilekçelerin kaydını yapmak ve ilgili birimlere zimmet karşılığı teslim etmek.
 • Belediyeden posta ile gönderilecek evrakların posta zimmet defterine işlenerek PTT’ye zimmet karşılığı teslim etmek.Evlendirme İşleri İle İlgili Görevleri;

 • 7.11.1985 Tarih ve 18921 sayılı Evlendirme Yönetmeliğine uygun olarak evlendirme işlemlerini yapmak.Hukuk İşleri İle İlgili Görevleri;

 • Belediyenin iç ve dış hukuk işlerini takip etmek gerekli iş ve işlemleri yapmak.Bilgi İşlem İle İlgili Görevleri;

 • Belediyenin Arşivini kayıt altına almak ve gerektiğinde bilgileri sunmak.
 • Tüm encümen ve meclis kararlarının arşivlenmesini sağlamak.
 • Belediyenin Bilgi İşlem sorunlarına teknik destek vermek.Sivil Savunma İle İlgili Görevleri;

 • Sivil Savunma ile ilgili planları hazırlamak.
 • Belediye ile Afad Başkanlığı arasında gerekli koordinasyonu sağlamak.
 • Belediyenin Sivil Savunma ile ilgili yazışmalarını yapmak.Diğer Görevleri;

 • Belediye Başkanlığı tarafından verilen yazışmaları yapmak.
İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.