MENÜ

Müdürlüğün Görevleri;

MADDE 6

  • Belediyece yapılacak veya yaptırılacak her türlü inşaat işleri ile imalatların yapımı ve denetimini yapmak.
  • Bina ve çevre düzenlemesi işlerinin ön etütlerinin projelerinin metraj ve keşiflerinin yapılması.
  • Altyapı ve üstyapı tesislerinin inşası, yeni yol açılması, düzenlenmesi bakım ve onarım işlerinin yapılması.
  • Belediyenin sorumluluk alanında olmayan eksiklik ve aksaklıkların ilgili kurumlara bildirilmesi ve yapılmalarının sağlanması için gerekli girişimlerde bulunulması.
  • Fen İşleri Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.
  • Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.