MİSYONUMUZ

Bölge halkının mutluluğunu hedefleyen şeffaf , insan odaklı ve kalıtımcı bir yönetim anlayışıyla kaliteli, eşit ve sürdürülebilir hizmetler sunmaktır. 'Önce İnsan' anlayışından haraketle, çağdaş yönetim ilkeleri çerçevesinde Yerel hizmetleri etkin ve verimli yürütmek suretiyle Halkın yaşamını kolaylaştırmak. Doğal güzelliklerini, kültürel değerleriyle bütünleştiren, yaşam kalitesiyle vatandaş memnuniyetini sürekli kılan, çağdaş ve sosyal belediye olmaktır.