MARMARAEREĞLİSİ BELEDİYE MECLİSİ OTURUMUNDA GELİR TARİFESİ GÖRÜŞÜLDÜ...

    Marmaraereğlisi Belediye Meclisi, 2017 yılının son olağan toplantısını gerçekleştirdi. Marmaraereğlisii Belediye Meclisi, Aralık ayı olağan toplantısı 2018 Mali yılında tatbik edilecek tarifelerin gündem maddesi olarak görüşüldüğü toplantı, Yeniçiftlik Mahallesi Ek Hizmet binasında gerçekleştirildi.

    Marmaraereğlisi Belediye Başkan vekili Fehmi Duman Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Marmaraereğlisi Belediyesinin 2018 yılı Vergi, Resim, Harçlar ve Ücretler tarifesinin görüşülmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi, oy birliği ile plan ve bütçe komisyonuna sevk edildi. 2018 YILI ÜCRET VE TARİFELERİ BELİRLENDİ 2018 Yılı Bütçe kararnamesinin onaylanmasından sonra yeni yılın ücret ve tarifeleri de karara bağlandı. Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından belirlenerek Meclis’e sunulan İmar İle İlgili Harçlar, Bina İnşaat Harcı, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı, Çevre ve Temizlik Vergisi, İlan ve Reklam Vergisi, İşgal Harcı, Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı, Eğlence Vergisi, Kayıt ve Suret Harcı, Bedeliyle ilgili yeni yıl ücret ve tarifeleri onaylandı