FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ

MADDE 6

Belediyece yapılacak veya yaptırılacak her türlü inşaat işleri ile imalatların yapımı ve denetimini yapmak.

Bina ve çevre düzenlemesi işlerinin ön etütlerinin projelerinin metraj ve keşiflerinin yapılması.

Altyapı ve üstyapı tesislerinin inşası, yeni yol açılması, düzenlenmesi bakım ve onarım işlerinin yapılması.

Belediyenin sorumluluk alanında olmayan eksiklik ve aksaklıkların ilgili kurumlara bildirilmesi ve yapılmalarının sağlanması için gerekli girişimlerde bulunulması.

Fen İşleri Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.